Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Европейски орган по труда, борба с професионалните ракови заболявания, достъп до социална закрила: заместник-председателят Домбровскис и комисарят Тейсен приветстват постигнатите от държавите членки договорености

Брюксел, 6 декември 2018 r.

На проведеното днес заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси държавите членки се договориха за общ подход във връзка с Европейския орган по труда и третото преразглеждане на Директивата за канцерогените и мутагените. Съветът се споразумя и за препоръка относно достъпа до социална закрила за работниците и самостоятелно заетите лица. Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, Валдис Домбровскис и комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветстваха договореностите със следното изявление:

„Днешният ден e добър за социална Европа. Постигнатата в Съвета договореност относно Европейския орган по труда представлява основен елемент от инструментариума, чрез който вътрешният пазар ще стане по-справедлив, а социалното измерение на ЕС ще се засили. Благодарение на Органа сътрудничеството с партньорите на национално равнище и борбата със злоупотребите ще станат по-ефективни. Същевременно работодателите и работниците ще разполагат с повече информация за своите права и задължения, когато работят през граница. Надяваме се, че окончателното споразумение между Европейския парламент и Съвета ще бъде сключено по време на предстоящото румънско председателство, за да може Органът да започне да функционира през 2019 г. в полза на гражданите, предприятията и националните органи.

Освен това сме много доволни, че работата ни за по-голяма защита на работниците срещу риска от рак напредва толкова добре. По време на настоящия мандат бяха постигнати споразумения за ограничаване на излагането на 21 канцерогенни химични вещества на работното място, като след сключването на днешната договореност се доближаваме с още една крачка до по-добрата защита на един милион работници, изложени на други пет широко използвани канцерогенни химични вещества. Това е Европа в най-добрата си роля: Европа, която закриля.

Друга важна крачка за постигането на резултати по Европейския стълб на социалните права е съгласието на Съвета по препоръката ни за достъп до социална закрила за работниците и самостоятелно заетите лица. С препоръката държавите — членки на ЕС, демонстрират, че е налице общо разбиране за ключовите предизвикателства, които новият трудов свят поставя пред социалната закрила. Нещо по-важно — те се ангажират да осигурят адекватна и ефективна закрила, включително като работят за прехвърлимостта и прозрачността на правата при смяна на работата. Това е основен елемент за по-добрата закрила на хората в променящия се трудов свят сега и в бъдеще. Държавите членки и Комисията ще работят заедно за подобряване на информацията, с която разполагаме, и за изграждане на стабилна рамка за мониторинг. Напредъкът по тези въпроси ще бъде проследяван по линия на европейския семестър.

Благодарим на австрийското председателство за неуморната му работа и се надяваме, че ще продължим да работим успешно по време на предстоящите трилози, така че възможно най-скоро гражданите да могат да усетят резултата от действията по тези ключови досиета.“

За повече информация

Дневен ред на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 6 декември.

Съобщение за медиите: Комисията приема предложения за Европейски орган по труда и за достъпа до социална закрила

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права: за справедлива трудова мобилност — създаване на Европейски орган по труда

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права: достъп до социална закрила за наети и самостоятелно заети лица

Съобщение за медиите: Комисията предприема допълнителни действия, за да осигури по-добра защита на работниците от канцерогенни химични вещества

Информационен документ: Социалните приоритети на комисията „Юнкер“

Следете дейността на Валдис Домбровскис в Twitter

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

 

 

 

STATEMENT/18/6662

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar