Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle: Euroopan komission ja EU:n ulkoasiainedustajan lausuma kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Bryssel 23. marraskuuta 2018

”Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietetyn kansainvälisen päivän lähestyessä toistamme jälleen kerran, että vakaa päämäärämme on saada naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta loppumaan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus. Siitä huolimatta se on edelleen yleistä kaikkialla maailmassa. Käsitys, jonka mukaan naisiin kohdistuva häirintä tai väkivalta on normaalia ja hyväksyttävää, on väärä ja se on saatava muuttumaan. Vastuu asiasta kuuluu meille kaikille: meidän on sanottava ei, vastustettava avoimesti väkivaltaa ja häirintää ja tuettava uhreja.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikkialla: kotona, työpaikalla, kouluissa ja yliopistoissa, kadulla, julkisessa liikenteessä ja internetissä. Sen kohteeksi voi joutua kuka tahansa nainen, ja se vaikuttaa naisten yleiseen hyvinvointiin ja estää heitä osallistumasta täysipainoisesti yhteiskuntaan. Noin puolet Euroopan unionissa asuvista naisista on kokenut sanallista, fyysistä tai internetissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Eurostatin mukaan 80 prosenttia ihmiskaupan uhreista EU:n alueella on naisia.

Vuosittain eri puolilla maailmaa menee naimisiin noin 12 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä eli yksi joka toinen sekunti. Naimisissa olevat tytöt tulevat usein nopeasti raskaaksi, jäävät pois koulusta ja ovat suuremmassa vaarassa joutua perheväkivallan uhriksi kuin aikuisena avioituneet naiset. Vähintään 200 miljoonaa naista ja tyttöä on joutunut kokemaan sukuelinten silpomisen, jota harjoitetaan edelleen noin 30 maassa. Maahanmuuttajanaiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja muita alttiimpia hyväksikäytölle ja väkivallalle.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen on keskeisellä sijalla kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030. Se on ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta ja edellytys ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, demokratian ja talouskasvun edistämiselle, toteutumiselle ja turvaamiselle.

Euroopan unioni on pyrkinyt monin tavoin varmistamaan, että tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin vihdoin loppumaan. Toimintamme on alkanut tuottaa tulosta. Tilanne on muuttumassa.

Olemme viimeisten kahden vuoden aikana pystyneet tukemaan yli 1,5 miljoonaa tyttöä ja naista tarjoamalla heille sukuelinten silpomiseen liittyviä suojelu- ja hoitopalveluita. Silpomiskäytännön lopettamisesta on ilmoittanut julkisesti 3 000:ta yhteisöä, joissa elää yhteensä 8,5 miljoonaa ihmistä. Mitä tulee lapsiavioliittoihin, tyttöjen oikeuksia koskevien asenteiden ja käytäntöjen muuttamiseen tähtäävillä EU:n aloitteilla on tavoitettu yli 1,6 miljoonaa ihmistä.

Maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät maailmanlaajuisia ratkaisuja, joiden kehittäminen ja toteutus onnistuu parhaiten tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja monenvälisyyttä tehokkaasti hyödyntäen. Viime vuoden joulukuussa sovimme OECD:n, Euroopan neuvoston ja YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin kanssa maailmanlaajuisista toimista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Pyrimme tehostamaan yhteistyötä tällä alalla. Olemme myös pyytäneet sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin kuuluvia maailman johtajia liittymään näihin tehostettuihin maailmanlaajuisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Olemme yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa käynnistäneet maailmanlaajuisen monivuotisen Spotlight-aloitteen. Sen tavoitteena on poistaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Aloitteelle on myönnetty merkittävä alkurahoitus, 500 miljoonaa euroa, ja sen tavoitteena on suojella yhteiskuntiensa vaientamia naisia ja tyttöjä ja tarjota heille mahdollisuus kertoa mielipiteensä. EU:lla on myös johtovastuu maailmanlaajuisessa aloitteessa, joka koskee sukupuoliperusteiselta väkivallalta suojelemista hätätilanteissa (Call to Action on protection from gender-based violence in emergencies). Aloitteeseen osallistuu lähes 80 avustustoimijaa, ja sen tavoitteena on edistää vastuuvelvollisuutta sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnassa.

Pyrimme myös saattamaan päätökseen EU:n liittymisen Istanbulin yleissopimukseen. Se on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus, jossa taataan uhrien oikeus suojeluun ja tukeen.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on saatava loppumaan. Euroopan unioni jatkaa tinkimättä työtään tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Elämä, johon ei kuulu väkivaltaa, on luovuttamaton perusoikeus: jos naisilta ja tytöiltä riistetään vapaus, samalla riistetään vapaus koko maailmalta.”

Tausta

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kuuluu yleisimpiin ja järkyttävimpiin ihmisoikeusloukkauksiin maailmassa. Maailmanlaajuisesti arviolta kolmannes naisista ja tytöistä on joutunut väkivallan uhriksi jossain vaiheessa elämäänsä. Tämä väkivalta on este sukupuolten tasa-arvolle, naisten ja tyttöjen oikeuksille ja voimaannuttamiselle sekä ylipäätään kehitykselle. Se estää myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.

Euroopan komission väkivallan vastainen kampanja ”Sano EI! Stop naisiin kohdistuvalle väkivallalle” on ollut käynnissä vuodesta 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Komissio on sen puitteissa myöntänyt 15 miljoonaa euroa rahoitusta jäsenvaltioille, paikallisviranomaisille, alan ammattilaisille ja kansalaisjärjestöille eri puolilla Eurooppaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien ja kampanjoiden tehostamiseksi. Tämän tiiviin toimintavuoden päätteeksi Euroopan komissio järjestää korkean tason konferenssin, johon kutsutaan jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja aktivisteja. Konferenssi pidetään 4. joulukuuta 2018 Brysselissä.

YK:n kanssa käynnistetty Spotlight-aloite kattaa kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan. Euroopan komissio ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women järjestävät 27. ja 28. marraskuuta Skopjessa alueellisen foorumin, jonka avulla pyritään edistämään kaikenlaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ja Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoa Länsi-Balkanilla ja Turkissa. Lisäksi Euroopan komissio viimeistelee Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-itää koskevaa alueellista kampanjaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Hankkeesta on tehty kolmivuotinen avustussopimus, jonka toteuttamiseen varataan 3,24 miljoonaa euroa. Tämän keväällä 2019 käynnistettävän kampanjan tarkoituksena on tukea tiedotus- ja valistustoimia.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia naisiin kohdistuvasta väkivallasta

 

STATEMENT/18/6501

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar