Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips un komisāre Marija Gabriela kopīgā paziņojumā atzinīgi novērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par jaunajiem ES telesakaru noteikumiem

Briselē, 2018. gada 14. novembrī

Šodien Eiropas Parlaments nobalsoja par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes izveidi, kā to digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros 2016. gada septembrī bija ierosinājusi Eiropas Komisija. Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips un digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela šādu iznākumu uzslavē kopīgā paziņojumā:

“Šodienas balsojums Eiropas Parlamentā ir atzinīgi vērtējams solis, kas jāsper, lai nodrošinātu ES telesakaru nozares atbilstību noteiktajiem mērķiem.  Jaunie telesakaru noteikumi, kas tagad tiks ieviesti, ir būtisks stūrakmens Eiropas digitālās nākotnes būvniecībā un veidos jaunu digitālo tiesību bāzi Eiropas iedzīvotājiem. Šie noteikumi ir īpaši svarīgi, lai varētu apmierināt aizvien pieaugošās Eiropas iedzīvotāju vajadzības pēc savienojamības un palielināt Eiropas konkurētspēju. Turklāt tie ļauj mums likt pamatus 5G ieviešanai visā Eiropā.

Ar šiem noteikumiem mēs spēsim nodrošināt ātrāku piekļuvi radioviļņu spektram, kas ir galvenais resurss mobilo sakaru jomā, un palielināt investīcijas kvalitatīvos ātrdarbīga interneta tīklos it visās ES malās, arī attālākajos reģionos. Patērētāji būs labāk aizsargāti un varēs izmantot kvalitatīvākus pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai viņi saziņai tradicionāli izmantos tālruni, SMS sūtīšanu vai tādus interneta pakalpojumus kā Skype un WhatsApp. Viņi varēs izmantot cenas ziņā pieejamus sakaru pakalpojumus, tostarp vispārpieejamu internetu un tādus pakalpojumus kā e-pārvalde, interneta banka vai videozvani. No 2019. gada maija mēs varēsim zvanīt uz citām ES valstīm, par zvana minūti maksājot ne vairāk kā 19 centus, un sūtīt SMS par 6 centiem. Labāku aizsardzību patērētājiem ārkārtas situācijās nodrošinās palīdzības izsaukuma numura “112” pakalpojums, jo īpaši sabiedrībai paredzēto brīdinājumu pārraide uz mobilo tālruni.

Jaunie telesakaru noteikumi ir arī iedvesmas avots. Parādīsim, ka attiecībā uz E-privātuma direktīvas atjaunināšanu mūsu ambīcijas nav mazinājušās! Mums tas jādara, lai digitālajā laikmetā modernizētu konfidencialitātes noteikumus, kuri steidzami jāsaskaņo ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu — jauno pasaules klases datu aizsardzības standartu — un kuros arī jāietver tādi ikdienā izmantojami rīki kā tūlītējā ziņapmaiņa, IP balss pārraide un tīmekļa e-pasts.”

Turpmākā rīcība

Pēc tam, kad šodien Eiropas Parlaments būs pieņēmis šos noteikumus, 3. decembrī ES Padome oficiāli pieņems direktīvu par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi un regulu, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC). Tad šie tiesību akti tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai kodeksu transponētu valsts tiesību aktos.

Visbeidzot, pēc BEREC regulas pieņemšanas Eiropas Parlamentā šodien un Padomē — 3. decembrī jaunie noteikumi stāties spēkā trešajā dienā pēc to publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.  Noteikumi par ES iekšzemes zvaniem tiks piemēroti no 2019. gada 15. maija.

Pamatinformācija

Vienalga, vai esot darbā, mājās vai ceļā – Eiropas iedzīvotāji vēlas izmantot ātrus un uzticamus interneta sakarus. Izglītības, veselības aprūpes, ražošanas un transporta jomā ļoti augstas veiktspējas tīkliem ir aizvien lielāka nozīme. Lai rastu risinājumus šiem izaicinājumiem un sagatavotos Eiropas digitālajai nākotnei, 2016. gada septembrī Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai, ar kuru izveido Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu, un regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi. Šis kodekss ļaus modernizēt spēkā esošos ES telesakaru noteikumus, kas pēdējo reizi tika atjaunināti 2009. gadā, veicināt konkurenci investīciju palielināšanai un stiprināt iekšējo tirgu un patērētāju tiesības.

2018. gada jūnijā abi ES likumdevēji panāca politisku vienošanos par šiem noteikumiem.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: ES sarunvedēji panākuši politisku vienošanos par ES telesakaru noteikumu aktualizēšanu

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Radiofrekvenču spektra izmantošana Eiropas Savienībā

Faktu lapa: Lielāka datu apjoma un labāka interneta pieslēguma nodrošināšanai vajadzīgas investīcijas kvalitatīvos ātrdarbīga interneta tīklos

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), kurā ietverti dati par savienojamību katrā valstī

Vairāk par telesakariem

 

STATEMENT/18/6419

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar