Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendrame Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Ansipo ir Komisijos narės M. Gabriel pareiškime palankiai vertinami Europos Parlamento balsavimo dėl naujų ES telekomunikacijų taisyklių rezultatai

Briuselis, 2018 m. lapkričio 14 d.

Šiandien Europos Parlamentas nubalsavo už Europos elektroninių ryšių kodekso nustatymą ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimą. Šias priemones Europos Komisija pasiūlė 2016 m. rugsėjo mėn., kaip bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalį. Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrus Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime pasidžiaugė rezultatais:

„Šiandienos balsavimas Europos Parlamente – teigiamas ir būtinas žingsnis siekiant užtikrinti, kad ES telekomunikacijų sektorius atitiktų paskirtį. Naujos telekomunikacijų taisyklės, kurios bus įgyvendintos, yra vienas svarbiausių elementų kuriant Europos skaitmeninę ateitį, dėl jų Europos piliečiai įgis naujų skaitmeninių teisių. Jos itin svarbios tenkinant vis didėjančius Europos gyventojų interneto ryšio poreikius ir didinant Europos konkurencingumą. Be to, jos sudaro sąlygas padėti pagrindą 5G diegimui visoje Europoje.

Dėl šių taisyklių galėsime užtikrinti spartesnę prieigą prie radijo spektro bangų – vieno iš pagrindinių judriojo ryšio sistemos išteklių, skatinti investicijas į kokybiškus sparčiuosius tinklus visoje ES, taip pat ir nuošaliose vietovėse. Vartotojai bus geriau apsaugoti ir gaus geresnių paslaugų, nesvarbu, ar skambintų telefonu, siųstų SMS žinutes, ar naudotųsi saityno paslaugomis, pavyzdžiui, „Skype“ ir „WhatsApp“. Jie galės naudotis įperkamomis ryšių paslaugomis, įskaitant visuotinai prieinamą internetą, ir tokiomis paslaugomis, kaip e. valdžios, elektroninės bankininkystės, vaizdo telefonijos paslaugos. Nuo 2019 m. gegužės mėn. skambučiai į kitas ES šalis kainuos ne daugiau kaip 19 centų už minutę, o SMS žinučių siuntimas – 6 centus. Be to, piliečiai bus geriau apsaugomi nepaprastosios padėties atvejais naudojantis numeriu 112, visų pirma dėl to, kad bus siunčiami vieši pranešimai į mobiliuosius telefonus.

Naujos telekomunikacijų taisyklės – tai ir įkvėpimo šaltinis. Norėtume siekti tokio pat užmojo tikslų atnaujindami E. privatumo direktyvą. To reikia siekiant, kad skaitmeniniame amžiuje būtų atnaujintos privatumo taisyklės, kurios turi būti skubiai priderintos prie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento – naujo pasaulinės klasės duomenų apsaugos standarto – ir taikomos kasdien naudojamoms priemonėms, pavyzdžiui, tikralaikiams pokalbiams, interneto telefonijai ir internetinėms e. pašto paslaugoms.“

Tolesni veiksmai

Po šiandienio priėmimo Europos Parlamente ES Taryba gruodžio 3 d. oficialiai priims Direktyvą, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, ir Reglamentą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) įsteigimo. Po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės turės per dvejus metus perkelti kodeksą į nacionalinę teisę.

Po šiandienos EERRI reglamento priėmimo Europos Parlamente ir priėmimo Taryboje gruodžio 3 d. naujosios taisyklės įsigalios trečią dieną po jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.  Skambučiams ES viduje taikomos nuostatos bus taikomos nuo 2019 m. gegužės 15 d.

Pagrindiniai faktai

Europiečiai tikisi spartaus ir patikimo interneto ryšio ir darbe, ir namuose, ir kelionėse. Itin didelio pralaidumo tinklai tampa vis svarbesni švietimo, sveikatos priežiūros, gamybos ir transporto sektoriuose. Siekdama išspręsti šiuos uždavinius ir pasirengti skaitmeninei Europos ateičiai, Komisija 2016 m. rugsėjo mėn. pasiūlė Direktyvą, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, ir Reglamentą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo. Kodeksu bus atnaujintos dabartinės ES telekomunikacijų taisyklės, prieš tai atnaujintos 2009 m., skatinamas konkurencingumas, kad didėtų investicijos, ir stiprinama vidaus rinka bei vartotojų teisės.

ES teisėkūros institucijos politinį susitarimą dėl šių taisyklių pasiekė 2018 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „ES derybininkai pasiekė politinį susitarimą dėl ES telekomunikacijų taisyklių atnaujinimo“

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė „Radijo spektras Europos Sąjungoje“

Informacijos suvestinė „Kad interneto ryšys būtų geresnis, būtina investuoti į kokybiškus sparčiuosius tinklus“

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (angl. DESI), įskaitant informaciją apie ryšį pagal šalis

Plačiau apie telekomunikacijas

 

STATEMENT/18/6419

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar