Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Zajednička izjava potpredsjednika Ansipa i povjerenice Gabriel kojom se pozdravlja glasovanje Europskog parlamenta o novim propisima EU-a o telekomunikacijama

Bruxelles, 14. studenoga 2018.

Europski parlament danas je glasovanjem podržao uspostavu Europskog zakonika elektroničkih komunikacija i tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, kako je Europska komisija predložila u rujnu 2016., kao dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Potpredsjednik Komisije za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel pozdravili su ishod glasovanja u svojoj zajedničkoj izjavi:

„Današnje glasovanje Europskog parlamenta pozitivan je i nužan korak kako bi se osiguralo da telekomunikacijski sektor u EU-u bude dorastao svojoj svrsi. Kao rezultat bit će doneseni novi propisi o telekomunikacijama koji će biti osnovna sastavnica europske digitalne budućnosti i izvor novih digitalnih prava za europske građane. Oni su ključni za zadovoljavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i povećanje europske konkurentnosti. Uz to, oni omogućuju postavljanje temelja za uvođenje mreža 5G širom Europe.

S pomoću tih propisa moći ćemo osigurati brži pristup valovima radiofrekvencijskog spektra, ključnom resursu za mobilne komunikacije, te potaknuti ulaganja u visokokvalitetne mreže velike brzine u svakom kutku EU-a, uključujući udaljena područja. Potrošači će biti bolje zaštićeni i moći će uživati u boljim uslugama neovisno o tome koriste li se tradicionalnim pozivima, SMS-om ili internetskim uslugama kao što su Skype i WhatsApp. Imat će pristup cjenovno pristupačnim komunikacijskim uslugama, uključujući univerzalno dostupan internet, te uslugama kao što su e-uprava, internetsko bankarstvo i videopozivi.Od svibnja 2019. pozivi građani upućeni u druge države EU-a koštat će najviše 19 centi po minuti, a SMS-ovi 6 centi. Građani će također biti bolje zaštićeni u hitnim situacijama pozivom na broj 112, osobito s pomoću slanja javnih upozorenja na mobilne telefone.

Novi propisi o telekomunikacijama također su izvor inspiracije. Pokažimo istu razinu ambicije u pogledu ažuriranja Direktive o e-privatnosti. To je potrebno kako bi se modernizirala pravila o povjerljivosti u digitalnom dobu, koje hitno treba uskladiti s Općom uredbom o zaštiti podataka, novim svjetskim standardom za zaštitu podataka, te obuhvatili svakodnevni alati kao što su usluge trenutačne razmjene poruka, internetska telefonija i elektronička pošta na internetu.”

Sljedeći koraci

Nakon današnjeg donošenja u Europskom parlamentu, Vijeće EU-a formalno će 3. prosinca donijeti Direktivu o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija i Uredbu o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC). Nakon objave u Službenom listu EU-a, države članice imat će dvije godine za prenošenje Zakonika u nacionalno zakonodavstvo.

Nakon što je Europski parlament danas donio uredbu o BEREC-u, te nakon što je Vijeće donese 3. prosinca, novi će propisi stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu.  Odredbe o pozivima unutar EU-a primjenjivat će se od 15. svibnja 2019.

Kontekst

Na poslu, kod kuće ili na putovanju Europljani očekuju brzu i pouzdanu internetsku vezu. Mreže vrlo visokog kapaciteta sve su važnije za obrazovanje, zdravstvo, proizvodni sektor i promet. Kako bi se Europa suočila s tim izazovima i pripremila za digitalnu budućnost, Komisija je u rujnu 2016. predložila Direktivu o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija i Uredbu o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije. Zakonikom će se modernizirati postojeći propisi EU-a o telekomunikacijama, koji su zadnji put ažurirani 2009., stimulirati tržišno natjecanje kako bi se potaknula ulaganja te ojačati unutarnje tržište i prava potrošača.

Suzakonodavci EU-a postigli su u lipnju 2018. politički dogovor o tim propisima.

Više informacija

Priopćenje za medije:Pregovarači EU-a postigli politički dogovor o ažuriranju propisa EU-a o telekomunikacijama

Pitanja i odgovori:

Informativni članak:Radiofrekvencijski spektar u Europskoj uniji

Informativni članak: Veća i bolja internetska povezivost zahtijeva ulaganja u visokokvalitetne mreže velike brzine

Indeks digitalnog gospodarstva i društva (DESI) koji obuhvaća podatke o povezivosti po zemljama

Više o telekomunikacijama

 

STATEMENT/18/6419

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar