Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Varapuheenjohtaja Andrus Ansipin ja komissaari Mariya Gabrielin yhteisessä lausumassa kiitettiin Euroopan parlamenttia EU:n uusien televiestintäsääntöjen hyväksymisestä

Bryssel 14. marraskuuta 2018

Euroopan parlamentti äänesti tänään eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön sekä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisen puolesta. Euroopan komissio esitti niitä koskevat ehdotukset syyskuussa 2016 osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip sekä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel suhtautuivat äänestyksen tulokseen myönteisesti yhteisessä lausumassaan:

”Euroopan parlamentin tämänpäiväinen äänestystulos on positiivinen ja välttämätön askel oikeaan suuntaan eli kohti EU:n televiestintäalan toimintakyvyn takaamista. Sen seurauksena pannaan täytäntöön uudet televiestintäsäännöt, jotka ovat olennainen osa Euroopan digitaalista tulevaisuutta ja Euroopan kansalaisten uusia digitaalisia oikeuksia. Ne ovat erityisen tärkeät eurooppalaisten kasvavien yhteystarpeiden ja Euroopan kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Uudet säännöt mahdollistavat myös valmistautumisen 5G:n käyttöönottoon Euroopassa.

Näiden sääntöjen avulla voimme varmistaa radiotaajuuksien entistä nopeamman saatavuuden ja parantaa siten mobiiliviestintää ja vauhdittaa nopeisiin ja laadukkaisiin verkkoihin investoimista kaikkialla EU:ssa, myös syrjäisillä alueilla. Kuluttajansuoja ja palvelut paranevat riippumatta siitä, soitetaanko perinteisiä puheluja ja lähetetään tekstiviestejä vai käytetäänkö Skypen ja WhatsAppin kaltaisia verkkopalveluja. Kuluttajat saavat kohtuuhintaan käyttöönsä viestintäpalveluja, kuten yleisesti saatavilla olevan internetyhteyden, sekä sähköiset viranomaispalvelut, verkkopankkipalvelut ja videopuhelut.Toukokuusta 2019 lähtien puhelut muihin EU-maihin voivat maksaa enintään 19 senttiä minuutilta ja tekstiviestit enintään 6 senttiä. Lisäksi yleinen hätänumero 112 palvelee kansalaisia entistä paremmin, etenkin kun matkapuhelimiin voidaan hätätilanteissa lähettää yleisiä vaaratiedotteita.

Uudet televiestintäsäännöt antavat myös uutta inspiraatiota. Meidän olisikin tartuttava yhtä kunnianhimoisesti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin päivittämiseen. Se on välttämätöntä, jotta salassapitosäännöt saadaan digiajalla tarvittavalle tasolle. Säännöt on pikaisesti yhdenmukaistettava – alallaan maailman huippua olevan – yleisen tietosuoja‑asetuksen kanssa, ja niiden on katettava myös arkiset sovellukset, kuten pikaviesti- ja internetpuhelupalvelut sekä verkkopohjaiset sähköpostipalvelut.”

Seuraavat vaiheet

Nyt, kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiivin eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä sekä asetuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta, asian käsittely jatkuu EU:n neuvostossa, joka hyväksyy ne virallisesti 3. joulukuuta 2018. Kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Asetus puolestaan tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. EU:n sisäisiä puheluja koskevia säännöksiä aletaan soveltaa 15. toukokuuta 2019.

Tausta

Eurooppalaiset haluavat käyttää nopeaa ja luotettavaa internetyhteyttä töissä, kotona ja liikkeellä ollessaan. Koulutuksessa, terveydenhuollossa, teollisuudessa ja liikenteessä tarvitaan entistä useammin erittäin suuren kapasiteetin verkkoja. Jotta EU:ssa oltaisiin valmiita näihin haasteisiin ja Euroopan digitaaliseen tulevaisuuteen, komissio esitti syyskuussa 2016 ehdotuksen direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä sekä asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta. Säännöstöllä uudistetaan EU:n nykyiset televiestintäsäännöt, joita päivitettiin viimeksi vuonna 2009. Lisäksi päivityksellä annetaan uutta potkua kilpailukyvylle, mikä puolestaan vauhdittaa investointeja ja vahvistaa sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia.

Kesäkuussa 2018 EU:n lainsäätäjät pääsivät näistä säännöistä poliittiseen yhteisymmärrykseen.

Lisätietoja

Lehdistötiedote:EU:n neuvottelijat pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen unionin telesääntöjen päivittämisestä(englanniksi)

Kysymyksiä ja vastauksia (englanniksi)

Tietokooste radiotaajuuksista Euroopan unionissa (englanniksi)

Tietokooste:Internetyhteyksien lisääminen ja parantaminen edellyttää investointeja nopeisiin ja laadukkaisiin verkkoihin (englanniksi)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI), sisältää myös tiedot yhteyksistä eri maissa (englanniksi)

Lisätietoja televiestinnästä (englanniksi)

 

STATEMENT/18/6419

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar