Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Asepresident Ansipi ja volinik Gabrieli ühisavaldus seoses Euroopa Parlamendis toimunud hääletusega, mis käsitles uusi ELi telekommunikatsioonieeskirju

Brüssel, 14. november 2018

Euroopa Parlament hääletas täna Euroopa elektroonilise side seadustiku kehtestamise ning Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti asutamise poolt, mille kohta Euroopa Komisjon oli digitaalse ühtse turu strateegia raames esitanud ettepanekud 2016. aasta septembris. Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel kiitsid selle tulemuse heaks ühisavaldusega:

„Tänane hääletustulemus Euroopa Parlamendis on igati positiivne ja vajalik samm selle suunas, et ELi telekommunikatsioonisektor täidaks oma eesmärki. Hääletusega anti roheline tuli uute telekommunikatsioonieeskirjade vastuvõtmisele, mis on Euroopa digitaalse tuleviku alustalaks ning uute digiõiguste allikaks Euroopa kodanikele. Need on äärmiselt olulised selleks, et rahuldada eurooplaste suurenevaid internetiühenduse vajadusi ja edendada Euroopa konkurentsivõimet. Lisaks võimaldavad need rajada aluse 5G-süsteemide kasutuselevõtuks kõikjal Euroopas.

Need eeskirjad tagavad kiirema juurdepääsu raadiosagedustele, mille alusel mobiilside peamiselt toimib, ning edendavad kiiretesse ja kvaliteetsetesse võrkudesse tehtavaid investeeringuid kõikjal ELis, sealhulgas ka äärepoolseimates piirkondades. Tarbijad saavad parema kaitse ja kasutada kvaliteetsemaid teenuseid, sõltumata sellest, kus nad oma kõnesid teevad, SMS-e saadavad või veebipõhiseid teenuseid, nagu Skype ja WhatsApp kasutavad. Samuti saab neil olema juurdepääs taskukohase hinnaga kommunikatsiooniteenustele, sealhulgas kõigile kättesaadav internetiühendus ja sellised teenused nagu e-valitsus, internetipangandus või videokõned. Alates 2019. aasta maist on kõneminuti hind teistesse ELi riikidesse helistamisel maksimaalselt 19 eurosenti ja SMSi saatmise tasu kuni 6 senti. Inimesed saavad ka parema kaitse hädaolukordades numbri 112 vahendusel, eelkõige mobiiltelefonide kaudu üldsusele antavate hoiatuste vormis.

Uued telekommunikatsioonieeskirjad on samuti inspiratsiooniallikaks. Sama oluline on meie arvates e-privaatsuse direktiivi ajakohastamine. Seda tuleks teha viivitamata, et uuendada digitaalajastu konfidentsiaalsuseeskirju, mis tuleks viia vastavusse isikuandmete kaitse üldmäärusega – uute maailmatasemel andmekaitse standarditega. Samuti selleks, et hõlmata selliseid igapäevaselt kasutatavaid vahendeid nagu kiirsõnumiteenused, IP-kõned ja veebipõhised meiliteenused“.

Edasised sammud

Pärast tänast heakskiitu Euroopa Parlamendis võtab Euroopa Liidu Nõukogu 3. detsembril ametlikult vastu Euroopa elektroonilise side seadustiku kehtestamise direktiivi ning Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti asutamist käsitleva määruse (BERECi määrus). Pärast direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas on liikmesriikidel aega kaks aastat, et võtta seadustik üle oma siseriiklikusse õigusesse.

Pärast BERECi määruse vastuvõtmist täna Euroopa Parlamendi ning 3. detsembril nõukogu poolt jõustuvad uued eeskirjad kolmandal päeval pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.  ELi-siseseid kõnesid käsitlevaid sätteid hakatakse kohaldama alates 15. maist 2019.

Taust

Eurooplased on harjunud, et kõikjal, olgu siis tööl, kodus või reisides, on neil juurdepääs kiirele ja usaldusväärsele internetiühendusele. Vajadus ülisuure läbilaskevõimega võrkude järele kasvab üha enam haridus-, tervishoiu-, tootmis- ja transpordisektoris. Sellistele vajadustele vastates ja Euroopa digitaalse tuleviku ettevalmistamiseks esitas komisjon 2016. aasta septembris ettepaneku Euroopa elektroonilise side seadustiku kehtestamise direktiivi ning Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti asutamist käsitleva määruse vastuvõtmiseks. Seadustikuga ajakohastatakse praegu kehtivaid ELi telekommunikatsiooni eeskirju, mida uuendati viimati 2009. aastal, edendatakse konkurentsi, et soodustada investeeringuid, ning tugevdatakse siseturgu ja tarbijate õigusi.

ELi kaasseadusandjad saavutasid juunis 2018 poliitilise kokkuleppe nende eeskirjade kohta.

Lisateave

Pressiteade: ELi läbirääkijad jõudsid ELi telekommunikatsioonieeskirjade ajakohastamises poliitilisele kokkuleppele

Küsimused ja vastused

Teabeleht: Raadiospektri kasutamine Euroopa Liidus

Teabeleht: Ulatuslikum ja kvaliteetsem internetiühendus eeldab investeeringuid kiiretesse ja kvaliteetsetesse võrkudesse

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI), sh andmed ühenduvuse kohta riigiti

Lisateave telekommunikatsiooni kohta

STATEMENT/18/6419

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar