Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ με την οποία χαιρετίζουν την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της ίδρυσης ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, χαιρέτισαν το αποτέλεσμα σε κοινή δήλωση:

«Η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα θετικό και αναγκαίο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ ανταποκρίνεται στους στόχους του. Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες που θα θεσπιστούν ως συνέπεια τώρα, αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και πηγή νέων ψηφιακών δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.  Επιπλέον, θέτουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με αυτούς τους κανόνες θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ταχύτερη πρόσβαση στα κύματα ραδιοφάσματος, που αποτελούν κύρια πηγή για τις κινητές επικοινωνίες, και να τονώσουμε τις επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας σε κάθε γωνιά της ΕΕ, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα και θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, π.χ. Skype και WhatsApp. Θα έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες επικοινωνιών, μεταξύ άλλων καθολικά διαθέσιμο διαδίκτυο, και σε υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές και οι βιντεοκλήσεις. Από τον Μάιο του 2019, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ με χρέωση 19 λεπτά το πολύ ανά λεπτό και να στέλνουν SMS με 6 λεπτά. Επίσης, οι πολίτες θα προστατεύονται καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του αριθμού κλήσης 112, ειδικότερα με τη μετάδοση προειδοποιήσεων προς το κοινό μέσω των κινητών τηλεφώνων.

Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες είναι επίσης πηγή έμπνευσης. Ας επιδείξουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας για την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό είναι αναγκαίο για να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες περί εμπιστευτικότητας στην ψηφιακή εποχή, οι οποίοι πρέπει επειγόντως να ευθυγραμμιστούν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων - τα νέα παγκόσμιας εμβέλειας πρότυπα για την προστασία των δεδομένων - και για να καλυφθούν επίσης τα εργαλεία καθημερινής χρήσης, όπως η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, οι φωνητικές κλήσεις μέσω του πρωτοκόλλου διαδικτύου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου».

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ θα εγκρίνει επίσημα την οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τον κανονισμό για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) στις 3 Δεκεμβρίου. Μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να μεταφέρουν τον κώδικα στο εθνικό δίκαιο.

Μετά τη σημερινή έγκριση του κανονισμού για τον φορέα BEREC από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έγκρισή του από το Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα.  Οι διατάξεις για τις κλήσεις εντός της ΕΕ θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 15 Μαΐου 2019.

Ιστορικό

Στην εργασία, στο σπίτι ή σε ταξίδι, οι Ευρωπαίοι ζητούν ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση με το διαδίκτυο. Τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας είναι όλο και πιο σημαντικά για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις μεταφορές. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε, τον Σεπτέμβριο του 2016, την οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τον κανονισμό για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Ο κώδικας θα εκσυγχρονίσει τους σημερινούς κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι είχαν επικαιροποιηθεί τελευταία φορά το 2009, θα τονώσει τον ανταγωνισμό για την προώθηση των επενδύσεων και θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τον Ιούνιο του 2018, οι συννομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με αυτούς τους κανόνες.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: οι διαπραγματευτές της ΕΕ καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο: το φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημερωτικό δελτίο: η μεγαλύτερη και καλύτερη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο απαιτεί επενδύσεις σε ποιοτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας

Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τη συνδεσιμότητα ανά χώρα

Περισσότερα για τις τηλεπικοινωνίες

 

STATEMENT/18/6419

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar