Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring fra næstformand Andrus Ansip og kommissær Mariya Gabriel om Kommissionens tilfredshed med Europa-Parlamentets afstemning om de nye telekommunikationsregler

Bruxelles, den 14. november 2018

Europa-Parlamentet har i dag stemt for indførelsen af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation og oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation som foreslået af Kommunikation i september 2016 som led i strategien for det digitale indre marked. Resultatet blev hilst velkommen i en fælles erklæring fra næstformand med ansvar for det digitale indre marked Andrus Ansip og kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund Mariya Gabriel:

"Dagens afstemning i Europa-Parlamentet er et positivt og nødvendigt skridt i retning af at sikre, at telekommunikationssektoren i EU kan fungere hensigtsmæssigt. De nye telekommunikationsregler, som nu vil blive indført, er en vigtig byggesten for Europas digitale fremtid og vil give de europæiske borgere nye rettigheder på det digitale område. Reglerne er afgørende for at opfylde europæernes stigende internetbehov og styrke Europas konkurrenceevne. De vil desuden gøre det muligt at skabe grundlaget for udbredelsen af 5G i hele Europa.

Med de nye regler vil vi kunne sikre hurtigere adgang til radiofrekvensbølger, som er en vigtig forudsætning for mobilkommunikation, og sætte gang i investeringerne i højhastighedsnet af høj kvalitet overalt i EU, også i afsidesliggende områder. Forbrugerne vil blive bedre beskyttet og nyde godt af bedre tjenester, uanset om de foretager traditionelle opkald, sender SMS'er eller benytter webbaserede tjenester som Skype og WhatsApp. De vil få bedre adgang til prisoverkommelige kommunikationstjenester, herunder universel adgang til internettet og til tjenester som e-forvaltning, netbanker og videoopkald. Fra maj 2019 vil man også kunne foretage opkald til andre EU-lande til højst 19 cent i minuttet og sende SMS'er til 6 cent. Borgerne vil også blive bedre beskyttet i nødsituationer via alarmnummeret 112, særligt gennem udsendelsen af offentlige advarsler til mobiltelefoner.

De nye telekommunikationsregler er også en kilde til inspiration. Lad os udvise det samme høje ambitionsniveau i forbindelse med opdateringen af e-databeskyttelsesdirektivet. Det er nødvendigt for at modernisere fortrolighedsreglerne i den digitale tidsalder, som hurtigst muligt skal afstemmes med den generelle databeskyttelsesforordning – den nye verdensklassestandard for databeskyttelse – og for at sikre, at almindelige redskaber som instant messaging, internettelefoni og webbaserede e-mailtjenester også er omfattet".

De næste skridt

Efter Europa-Parlamentets vedtagelse i dag vil Rådet formelt vedtage direktivet om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation og forordningen om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) den 3. december. Når det er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, har medlemslandene to år til at gennemføre kodeksen i deres nationale lovgivning.

Efter Parlamentets vedtagelse i dag af BEREC-forordningen og Rådets vedtagelse den 3. december vil de nye regler træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.  Bestemmelserne om opkald inden for EU vil gælde fra den 15. maj 2019.

Baggrund

Hvad enten det er på arbejdet, derhjemme eller på farten, forventer de europæiske borgere en internetforbindelse, der er hurtig og pålidelig. Netforbindelser med meget høj kapacitet får større og større betydning i uddannelsessystemet, sundhedsvæsenet, produktionsindustrien og transportsektoren. For at imødekomme disse udfordringer og bane vejen for Europas digitale fremtid fremlagde Kommissionen i september 2016 forslag om et direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation og en forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation. Kodeksen vil modernisere EU's nuværende telekommunikationsregler, som senest blev opdateret i 2009, stimulere konkurrencen, så der sættes gang i investeringerne, og styrke det indre marked og forbrugernes rettigheder.

I juni 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed  om disse regler.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: EU's forhandlere når en politisk aftale om opdatering af EU's telekommunikationsregler

Spørgsmål & svar

Faktablad: Radiofrekvenser i EU

Faktablad: Øget og bedre internetforbindelse kræver investeringer i højhastighedsnet af høj kvalitet

Indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI), herunder netforbindelsesoplysninger pr. land

Læs mere om telekommunikation

 

STATEMENT/18/6419

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar