Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení místopředsedy Ansipa a komisařky Gabrielové k hlasování Evropského parlamentu o nových pravidlech EU v oblasti telekomunikací

Brusel 14. listopadu 2018

Evropský parlament dnes odsouhlasil návrh Komise na zavedení Evropského kodexu pro elektronické komunikace a zřízení sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Návrh Komise předložila v září 2016 jako součást své strategie pro jednotný digitální trh. Místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová k pozitivnímu výsledku hlasování vydali společné prohlášení:

„Dnešní hlasování Evropského parlamentu považujeme za pozitivní a zároveň nezbytný krok směrem k zajištění toho, aby telekomunikační odvětví v EU dostálo svému účelu. Nová telekomunikační pravidla, která budou nyní zavedena, jsou potřebná k zajištění budoucnosti Evropy v digitální oblasti a tvoří základ nových digitálních práv evropských občanů. Zásadní roli hrají i při uspokojování rostoucích potřeb Evropanů v internetového připojení a zároveň přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti EU. Kromě toho umožní připravit základy pro zavedení sítě 5G v celé Evropě.

Na základě těchto pravidel budeme schopni zajistit rychlejší přístup k rádiovému vlnovému spektru, které je nezbytné pro mobilní komunikaci, a stimulovat investice do vysokorychlostních a vysoce kvalitních sítí ve všech regionech EU, včetně odlehlých oblastí. Spotřebitelé budou lépe chráněni a budou mít na výběr z kvalitnějších služeb bez ohledu na to, zda ke komunikaci používají tradiční telefonické hovory a textové zprávy, nebo internetové služby typu Skype či WhatsApp. Dále získají přístup k cenově dostupným komunikačním službám, včetně univerzálně dostupného internetu, a umožní jim to využívat služeb elektronické veřejné správy (e-government), internetového bankovnictví či videohovorů. Od května 2019 budou navíc moci telefonovat do ostatních zemí EU za maximálně 19 centů za minutu a posílat textové zprávy za 6 centů. Zajištěna bude i větší ochrana občanů, kteří se ocitnou v nouzové situaci, a to díky lince tísňového volání 112. Jedná se především o službu zasílání veřejných výstrah na mobilní telefony.

Nová pravidla mohou sloužit také jako zdroj inspirace. Podobě jako u těchto pravidel bychom mohli postupovat i při aktualizaci směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (e-privacy). Pravidla ochrany soukromí v digitálním věku je totiž třeba modernizovat tak, aby byly co nejdříve v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) - s tímto novým standardem pro ochranu dat ve světě - aby se vztahovala i na každodenně používané komunikační nástroje, jako VoIP (voice over IP), výměna rychlých zpráv (instant messaging) a e-mailové služby.“

Další kroky

Poté, co dnes Evropský parlament směrnici, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, a nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) schválil, je třeba, aby ji formálně přijala Rada EU. K tomu by mělo dojít 3. prosince tohoto roku.  Jakmile bude kodex zveřejněn v Úředním věstníku EU, budou mít členské státy dva roky na jeho provedení do vnitrostátních právních předpisů.

Po dnešním schválení nařízení o zřízení sdružení BEREC ze strany Evropského parlamentu, ho formálně přijme Rada 3. prosince 2018. Nová pravidla pak vstoupí v platnost tři dny po jejich zveřejnění v Úředním věstníku.  Ustanovení týkající se volání v rámci EU budou platná od 15. května 2019.

Souvislosti

Evropané očekávají, že budou mít k dispozici rychlé a spolehlivé internetové připojení, a to nejen v práci, ale i doma či na cestách. Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou stále důležitější i pro vzdělávání, zdravotnictví, výrobu a dopravu. Aby bylo možné potřebám Evropanů vyhovět a připravit digitální budoucnost Evropy, navrhla Komise v září 2016 směrnici, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, a nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Na základě kodexu se modernizují stávající telekomunikační předpisy EU, které byly naposledy aktualizovány v roce 2009. Cílem je stimulovat hospodářskou soutěž a zvýšit tak investice a posílit vnitřní trh a práva spotřebitelů.

V červnu 2018 se spolutvůrci právních předpisů EU dohodli na podobě těchto pravidel.

Další informace

Tisková zpráva: Spolutvůrci právních předpisů EU dosáhli politické dohody ohledně aktualizace telekomunikačních pravidel Unie

Časté dotazy

Infopřehled: Rádiové spektrum v Evropské unii

Infopřehled: Lepší internetová konektivita si vyžaduje investice do vysokorychlostních, kvalitních sítí

Index DESI (digitální ekonomika a společnost) včetně údajů o internetovém připojení podle jednotlivých zemí

Více o telekomunikacích

 

STATEMENT/18/6419

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar