Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

В съвместно изявление заместник-председателят Ансип и комисар Габриел приветстват вота на Европейския парламент за новите правила в областта на далекосъобщенията

Брюксел, 14 ноември 2018 r.

Днес Европейският парламент гласува в подкрепа на създаването на Европейски кодекс за електронни съобщения и на орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, както предложи Европейската комисия през септември 2016 г. като част от стратегията за цифровия единен пазар. Заместник-председателят, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха резултатите в съвместно изявление:

Днешното гласуване в Европейския парламент е положителна и необходима стъпка, за да се гарантира, че секторът на далекосъобщенията в ЕС е годен да изпълнява своите функции. Новите правила в областта на далекосъобщенията, които ще бъдат въведени в резултат на това, са съществен елемент от цифровото бъдеще на Европа и източник на нови цифрови права за европейските граждани. Те са решаващи за удовлетворяването на нарастващите потребности на европейците от свързаност и за стимулирането на конкурентоспособността на Европа. Освен това те позволяват да се положат основите за разгръщането на 5G в цяла Европа.

С тези правила ще можем да гарантираме по-бърз достъп до радиочестотния спектър — основен ресурс за мобилните комуникации, както и да стимулираме инвестициите във високоскоростни и висококачествени мрежи във всяко кътче на ЕС, включително отдалечените райони. Потребителите ще бъдат по-добре защитени и ще се радват на по-добри услуги, независимо дали ползват обичайни телефонни обаждания, СМС или уеб услуги като Skype и WhatsApp. Те ще имат достъп до съобщителни услуги на приемливи цени, включително повсеместен достъп до интернет и услуги като електронно управление, онлайн банкиране или видео разговори. От май 2019 г. гражданите ще могат да водят разговори до други държави в ЕС за не повече от 19 цента на минута и да пращат СМС за 6 цента. Те ще бъдат също така по-добре защитени при извънредни ситуации чрез номер 112, по-конкретно с подаването на официални предупреждения до мобилните телефони.

Новите правила в областта на далекосъобщенията са също извор на вдъхновение. Нека вложим същата амбиция в актуализирането на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации. То е необходимо, за да се осъвременят правилата за поверителност в цифровата епоха, които се нуждаят от спешно съгласуване с Общия регламент относно защитата на данните — един нов стандарт на световно равнище в тази област, както и за да бъдат обхванати всекидневно използваните инструменти като съобщенията в реално време, интернет телефонията и уеб базираната електронна поща.

Следващи стъпки

След като днес бяха приети от Европейския парламент, Директивата за създаване на Европейския кодекс за електронни съобщения и Регламентът за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) ще бъдат официално приети от Съвета на ЕС на 3 декември. След като бъде публикуван в Официален вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират Кодекса в националното си право.

След като днес регламентът за ОЕРЕС беше приет от Европейския парламент и след като бъде приет от Съвета на 3 декември, новите правила ще влязат в сила на третия ден след публикуването на регламента в Официален вестник.  Разпоредбите за телефонните повиквания в ЕС ще се прилагат от 15 май 2019 г.

Контекст

На работното място, у дома или в движение, европейците очакват интернет връзка, която е бърза и надеждна. Мрежите с много голям капацитет стават все по-важни за образованието, здравеопазването, промишлеността и транспорта. За да откликне на тези предизвикателства и да подготви Европа за цифровото бъдеще, през септември 2016 г. Комисията внесе предложения за Директивата за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения и Регламента за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Кодексът ще модернизира настоящите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, които бяха последно актуализирани през 2009 г., ще стимулира конкуренцията за увеличаване на инвестициите и ще укрепи вътрешния пазар и правата на потребителите.

През юни 2018 г. съзаконодателите на ЕС постигнаха политическо споразумение относно тези правила.

За повече информация

Съобщение за медиите: Преговарящите от ЕС постигнаха политическо споразумение за актуализиране на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията

Въпроси и отговори:

Фактологична справка: Радиочестотният спектър в Европейския съюз

Фактологична справка: За повече и по-добра интернет свързаност са нужни инвестиции във високоскоростни и висококачествени мрежи

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, включващ данни за интернет свързаността по страни

Повече за далекосъобщенията

 

STATEMENT/18/6419

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar