Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Изявление на първия заместник-председател Франс Тимерманс и комисар Вера Йоурова по повод 80-та годишнина от „Кристалната нощ“ (Kristallnacht)

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

„Преди 80 години животът и историята на евреите в Европа се промениха завинаги само за една нощ. Организираният от държавата антисемитизъм на нацисткия режим доведе до убийството на евреи, подпалването на синагоги, разграбването на предприятия и къщи, собственост на евреи. Около тридесет хиляди евреи бяха депортирани през „Кристалната нощ“ — събитие, поставило началото на Холокоста и избиването на шест милиона евреи. Днес трябва да се спрем и да помислим по тези събития, както и да си припомним защо трябва да направим всичко, което е в нашите правомощия, за да не позволим това да се случва отново.

Има причини да бъдем бдителни, независимо от ужасите на миналото, последните събития показват, че антисемитизмът продължава да съществува в нашето общество; все още се срещат хора, които дори отричат, че тези събития някога са се случили. Евреите все още са нападани и заплашвани по улиците на много държави от ЕС. Продължават да се разпространяват изказвания, насаждащи омраза, и все още се намират начини за подбуждане към насилие, особено онлайн. Омразата започна с думи и завърши с насилие. Тази тенденция отново е видна от шокиращите убийства в Тулуза, Брюксел, Париж и Копенхаген, а съвсем наскоро и в Питсбърг, Съединените щати.

Не можем да допуснем нашето общество да страда от колективна амнезия.Длъжни сме непрекъснато да разказваме на младите поколения за случилото се и да ги учим как да прогоним вътрешните за Европа демони, така че никой да не забравя. По тази причина сме заделили специално финансиране за „Европейското възпоминание“ . По същата причина Комисията помага за повишаването на осведомеността и за образоването хората по темата за Холокоста.

За да се борим с антисемитизма по-добре, трябва също да го разбираме по-добре. Поради това Комисията продължава да подкрепя държавите членки и гражданското общество, за да се подобри докладването за случаи на антисемитизъм в ЕС. Имаме координатор на Комисията за борба срещу антисемитизма, който да е във връзка с еврейските общности и да укрепва сътрудничеството с международните организации, органите на държавите членки и НПО. Проектът по „Европейска инфраструктура за изследване на Холокоста в рамките на програмата Хоризонт 2020“ е най-голямата по рода си научноизследователска програма за Холокоста, финансирана от ЕС с бюджет от 8 милиона евро. Нейната цел е да бъде укрепена мрежата от европейски научни изследвания по Холокоста.

Евреите не трябва никога повече да си задават въпроса дали за тях и техните деца има бъдеще в Европейския съюз. Те никога не трябва да се питат дали властите ще бъдат на тяхна страна, за да гарантират сигурността им. В Европейския съюз никой никога не трябва да се страхува да посещава синагога или да носи кипа. Днес, както и всеки ден, Европейската комисия е твърдо против всички форми на антисемитизъм. Ще продължим неуморно ще се борим с предразсъдъците и стереотипите в Европа, независимо за кого се отнасят, и винаги ще защитаваме правото на хората да изповядват свободно и без страх своята религия, независимо коя е тя.“

Контекст

Европейската комисия разполага с редица действия за борба с антисемитизма, като например наблюдение на начина, по който се прилага европейското законодателство за борба срещу антисемитизма, и предоставя насоки за държавите членки относно начините за борба с антисемитските престъпления от омраза и изказвания, проповядващи вражда и омраза.

През 2015 г. първият заместник-председател Тимерманс и комисар Йоурова назначиха координатор на Комисията за борба срещу антисемитизма, който да е във връзка с еврейските общности и да укрепва сътрудничеството с международните организации, органите на държавите членки и НПО.

Днес Агенцията на ЕС за основните права публикува данни от държавите членки относно проявите на антисемитизъм. Те показват, че регистрирането на такива прояви не винаги е ефективно или съпоставимо. Това допринася за недостатъчното докладване за степента, естеството и особеностите на антисемитизма, който се наблюдава понастоящем в ЕС. На 10 декември 2018 г. Агенцията на ЕС за основните права ще представи резултатите от мащабно проучване относно това как еврейската общност изживява и възприема антисемитизма в ЕС.

На 8 и 9 ноември 2018 г. Европейската комисия ще проведе годишната си сесия за обучение относно антисемитизма, предназначена за персонала на Комисията, с цел да бъде повишена осведомеността относно борбата срещу антисемитизма.

В по-общ план относно борбата с разпространяването на изказвания, подбуждащи към омраза в Европа, през май 2016 г. заедно с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft Европейската комисия въведе Кодекс на ЕС за поведение, предназначен да противодейства на незаконните, подбуждащи към омраза онлайн изказвания.

За повече информация:

Борбата срещу антисемитизма

Обзор на данните относно антисемитизма от Агенцията на ЕС за основните права (достъпен в петък, 9 ноември)

 

 

 

 

STATEMENT/18/6318

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar