Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Palkkatasa-arvon päivä: Ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja komission jäsenten Marianne Thyssenin ja Věra Jourován lausuma

Bryssel 26. lokakuuta 2018

Naiset ansaitsevat Euroopan unionissa edelleen keskimäärin 16,2 prosenttia vähemmän kuin miehet. Euroopan palkkatasa-arvon päivää vietetään tänä vuonna 3. marraskuuta. Tuona päivänä naisten palkanmaksu verrattuna miespuolisiin työtovereihin kuvaannollisesti lakkaa, vaikka vuotuisesta työajasta on vielä 16 prosenttia jäljellä.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, komissaari Marianne Thyssen ja komisaari Věra Jourová totesivat:

”Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Tämä on yksi EU:n perusarvoista. Silti naiset työskentelevät ilmaiseksi kaksi kuukautta vuodessa miespuolisiin työtovereihinsa verrattuna. Emme voi enää hyväksyä tätä tilannetta.

Eurooppalaiset naiset ansaitsevat 16,2 prosenttia vähemmän kuin miehet. Tämä sukupuolten palkkaero on epäoikeudenmukainen niin periaatteellisesti kuin käytännössäkin. Palkkaero vaikuttaa naisten työuraan ja heikentää erityisesti heidän tilannettaan eläkkeellä. Miesten ja naisten eläke-ero on 36,6 prosenttia.

Vaikka tämän epätasa-arvon korjaamiseksi ei ole nopeaa ratkaisua, konkreettisia muutoksia voidaan tehdä. Komissio on esittänyt useita ehdotuksia, joilla pyritään puuttumaan sukupuolten epätasa-arvoon työpaikalla ja kotona. Nyt on Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden aika viedä asiaa eteenpäin, jotta saadaan konkreettisia tuloksia. On esimerkiksi parannettava työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan hoitavien oikeuksia ottaa vapaata perheensä tukemiseksi.

Tänään julkaistut uudet tiedot korostavat, kuinka tärkeää on hyväksyä nopeasti työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen liittyvä komission ehdottama säädös. Niiden mukaan yksi kolmesta eurooppalaisesta perheestä ei voinut pitää yhtään perhevapaata viime vuonna, ja ainoastaan neljä miestä kymmenestä piti (tai aikoi pitää) perhevapaata. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä kestävää.”

Tausta

Sukupuolten palkkaero johtuu useista tekijöistä: naiset tekevät usein osa-aikatyötä, heillä on vastassaan yrityksen lasikatto, he työskentelevät matalapalkka-aloilla ja heidän on usein otettava ensisijainen vastuu perheistään. Näihin tekijöihin voidaan puuttua parantamalla työ- ja yksityiselämän tasapainoa, mikä voitaisiin tehdä hyväksymällä komission ehdotus direktiiviksi.

 Osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria komissio on toteuttanut toimia, joiden ansiosta työssäkäyvillä vanhemmilla ja omaistaan hoitavilla on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan ja pitää samalla huolta perheestään. Komission ehdotus työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta sisältää isän oikeuden ottaa vähintään 10 vapaapäivää lapsen syntymän johdosta. Palkallisesta vanhempainvapaasta tulisi myös miesten ja naisten henkilökohtainen oikeus, jota ei voisi siirtää toiselle. Tarkoituksena on kannustaa miehiä hyödyntämään tätä mahdollisuutta eikä edellyttää, että naiset keskeyttävät uransa pitkäksi aikaa, kun taas miehet pääsevät nopeasti takaisin töihin. Viime kädessä uudistus lisää naisten osallistumista työmarkkinoille. Asiasta neuvotellaan parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Ehdotuksesta voidaan päästä sopimukseen lähiviikkoina. Komissio kehottaa kaikkia osapuolia pyrkimään mahdollisimman kunnianhimoiseen kompromissiin.

Tänään julkaistut uudet Eurobarometri-tutkimuksen tiedot korostavat tämän säädöksen hyväksymisen merkitystä. Komissio ehdotti viime vuonna myös toimintasuunnitelmaa sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi.

Eurobarometri-tutkimus työ- ja yksityiselämän tasapainosta

Euroopan komissio juhlistaa tulevaa Euroopan palkkatasa-arvon päivää julkaisemalla tänään Eurobarometri-tutkimuksen eurooppalaisten työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevista näkemyksistä. Katso Eurobarometri-tulokset, infografiikka ja maakohtaiset tietosivut.

EU:n toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

Komissio käynnisti EU:n toimintasuunnitelman sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi (2018–2019). Siinä on kahdeksan keskeistä toiminta-alaa. Tähän mennessä on myönnetty 3,3 miljoonaa euroa hankkeille, joilla torjutaan stereotypioita uraohjauksessa ja uravalinnoissa. Komissio käynnistää lähiaikoina julkisen kuulemisen saadakseen selville, kuinka EU:n samapalkkaisuutta koskevat lait toimivat käytännössä. Samalla kerätään ideoita tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio esittää myös maakohtaisia suosituksia ja seuraa sukupuolten palkkaerotilannetta talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Komissio on aloittanut arvioinnin direktiivistä, joka koskee miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa. Arviointi perustuu muun muassa keskusteluihin eri sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten, ja jäsenvaltioiden kanssa. Julkinen verkkokuuleminen käynnistetään marraskuussa.

Lisätietoja

Sukupuolten palkkaero EU:ssa:

  • EU:n ja jäsenvaltioiden tietosivut sukupuolten palkkaeroista
  • Tänään julkaistu uusi tutkimus sukupuolten palkkaeron sitkeydestä ja palkkaeron taustalla olevista tekijöistä 

Työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva Eurobarometri-tutkimus

Työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva ehdotus

 

STATEMENT/18/6184

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar