Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava ob mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil

Bruselj, 5. februarja 2018

Ob mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil so skupaj nastopili visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije Federica Mogherini, komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn, komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica ter komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová, in ponovno potrdili močno zavezanost EU k izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolovil. Podali so naslednjo izjavo:

 

„Ob mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil potrjujemo, da smo trdno odločeni izkoreniniti to prakso, ki povzroča bolečine, hude travme in dolgoročne zdravstvene posledice. Prakso, ki se skoraj brez izjeme izvaja na otrocih. Prakso, ki pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije zoper ženske in dekleta.

Kljub prizadevanjem Evropske unije in njenih partnerjev so bila po vsem svetu pohabljena spolovila 200 milijonov deklet, ki še vedno trpijo posledice. Po ocenah enakemu številu deklet grozi, da bodo tej praksi podvržene v obdobju do leta 2030.

Še dandanes so tej nezakoniti praksi izpostavljena tudi nekatera dekleta v sami Evropi. Komisija si prizadeva za njeno preprečevanje z usposabljanjem strokovnjakov, ki so v stiku z ogroženimi dekleti, kot so sodniki, uradniki za azil in zdravniki. Sprejeli smo zakonodajo za zagotovitev, da v Evropi te prakse ni mogoče izvajati nekaznovano. Pohabljanje ženskih spolovil je v vseh državah članicah EU opredeljeno kot kaznivo dejanje in v večini držav članic je mogoče kazensko preganjati osebo, ki z namenom povzročitve pohabe dekle odpelje iz EU. Žrtve takih praks so v EU deležne visoke ravni varstva.

Na mednarodni ravni smo skupaj z Združenimi narodi oblikovali pobudo, kakršne doslej še ni bilo, tj. pobudo Spotlight, ki je namenjena odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti. S to pobudo se bomo zlasti osredotočili na naša prizadevanja v boju proti pohabljanju ženskih spolovil v podsaharski Afriki, kjer je ta praksa še vedno močno razširjena. Naši ukrepi bodo žrtvam teh škodljivih praks nudili neposredno in ciljno usmerjeno podporo.

Evropska unija bo še naprej sodelovala z vsemi, ki so odločeni, da odpravijo pohabljanje ženskih spolovil: s starši, aktivisti vseh starosti, vključno z mladimi dekleti, zdravniki, učitelji, zdravstvenimi delavci, zagovorniki otrokovih in človekovih pravic, pravosodnimi organi, političnimi voditelji, voditelji skupnosti in verskimi voditelji ter vladami.

Poleg tega bomo tudi v prihodnje gradili trdna partnerstva na podlagi dvostranskega in večstranskega sodelovanja. Vsi organi ZN in posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN, vse regionalne organizacije, zlasti Afriška unija, in civilna družba so naši partnerji v skupnih prizadevanjih za svet, ki bo varen za vse ženske in dekleta. To bo utrlo pot do odpornejših, miroljubnejših in bolj vključujočih družb.

Želimo živeti v družbi, kjer so ženske varne pred nasiljem in lahko spreminjajo svet.“

Ozadje

Pohabljanje oziroma rezanje ženskih spolovil vsak dan vpliva na življenje in zdravje deklet in žensk v Evropski uniji in zunaj nje. Zdravniški dokazi kažejo, da ta praksa lahko resno vpliva na številne običajne telesne funkcije, poveča umrljivost mater in otrok, prav tako pa lahko povzroči tudi travme, ki presegajo fizične poškodbe in žrtve spremljajo vse življenje. Take oblike fizičnega nasilja ženskam in dekletom preprečujejo, da bi v javnem življenju konstruktivno sodelovale v enaki meri kot moški. Družbe za pohabljanje oziroma rezanje ženskih spolovil plačujejo visoko ceno.

Za učinkovito spremembo te prakse bo potrebno vlagati v njeno preprečevanje na ravni skupnosti. Zato EU dejavno podpira družbene spremembe v lokalnih skupnostih z mrežami, ki delujejo na regionalni in mednarodni ravni. Zagotavljamo metodologijo za merjenje razširjenosti pohabljanja ženskih spolovil in tveganja zanj ter strokovnjakom prek spletne platforme dajemo na voljo praktična orodja. Tako deležnikom, vključno z vladami, olajšamo izmenjavo znanja o preprečevanju, podpori žrtvam, pregonu in azilu za žrtve.

EU tudi zagotavlja stalno podporo Unicefu, in sicer Skladu Združenih narodov za otroke in Skladu Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) za pospešitev sprememb v 17 državah. Ta ukrep bistveno prispeva k temu, da partnerske države sprejmejo nacionalne akcijske načrte in proračunske postavke za odpravo te prakse. Hkrati zagotavlja podporo več kot 1,5 milijona dekletom in ženskam pri dostopu do varstva in nege ter spodbuja več kot 3 000 skupnosti, ki štejejo 8,5 milijona posameznikov, da se javno odrečejo tej praksi.

Ostajamo zavezani celovitemu izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki pohabljanje ženskih spolovil obravnava v okviru cilja št. 5 o enakosti spolov in specifičnega cilja št. 5.3 o odpravi škodljivih praks.

Dodatne informacije

Za več informacij o pohabljanju ženskih spolovil in ukrepih Evropske unije za odpravo te prakse glej vprašanja in odgovore ter spletno mesto o platformi za usposabljanje za celotno EU. Evropska komisija je danes objavila dva videoposnetka, in sicer enega za strokovnjake in drugega za širšo javnost, da bi predstavila platformo in podrobneje pojasnila problematiko pohabljanja ženskih spolovil.

Kampanja NON.NO.NEIN (glej #SayNoStopVAW) je namenjena izmenjavi informacij in predstavitvi zgodb o uspehu pomembnega dela, ki poteka na tem področju po vsej EU.

Pobuda Spotlight – nova svetovna večletna pobuda EU in ZN, ki se osredotoča na odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti.

STATEMENT/18/601

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar