Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras pareiškimas tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną

Briuselis, 2018 m. vasario 5 d.

Tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas, už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica, ir už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová kartu dar kartą patvirtino ES tvirtą įsipareigojimą panaikinti moterų lyties organų žalojimą ir paskelbė tokį pareiškimą:

 

„Tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną patvirtiname savo pasiryžimą nutraukti šią praktiką, kuri sukelia skausmo, traumų ir ilgalaikių neigiamų padarinių sveikatai. Praktiką, kuri beveik visada atliekama vaikams. Praktiką, kuri yra pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas ir kraštutinė moterų ir mergaičių diskriminacijos forma.

Nepaisant Europos Sąjungos ir jos partnerių pastangų, 200 milijonų mergaičių vis dar kenčia dėl šio pažeidimo, kuris vykdomas visuose pasaulio kraštuose. Manoma, kad iki 2030 m. tiek pat mergaičių kyla grėsmė nukentėti nuo šios praktikos.

Pačioje Europoje net šiandien mergaitėms taikoma ši neteisėta praktika. Komisija vykdo jos prevenciją teikdama mokymus specialistams, tokiems kaip teisėjai, prieglobsčio pareigūnai ar gydytojai, kurie dirba su pavojų patiriančiomis mergaitėmis. Esame priėmę teisės aktų, kad užtikrintume, jog Europoje už šią praktiką būtų baudžiama. Moterų lyties organų žalojimas yra nusikaltimas visose ES valstybėse narėse ir daugelyje jų asmuo, kuris išveža mergaites iš ES, kad jos būtų sužalotos, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Galiausiai šios praktikos aukoms ES teikiama aukšto lygio apsauga.

Tarptautiniu lygiu kartu su Jungtinėmis Tautomis pradėjome vykdyti precedento neturinčią „Spotlight“ iniciatyvą, kurios tikslas – panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites. Įgyvendindami šią iniciatyvą daugiausia dėmesio skirsime pastangoms kovoti su moterų lyties organų žalojimu Užsachario Afrikoje – regione, kuriame ši praktika tebėra paplitusi. Šiais veiksmais teikiame tiesioginę ir tikslinę paramą tokių žalingų praktikų aukoms.

Europos Sąjunga ir toliau bendradarbiaus su visais, kurie yra pasiryžę panaikinti moterų lyties organų žalojimą: tėvais, visų amžiaus grupių aktyvistais, įskaitant jaunas mergaites, gydytojais, mokytojais, sveikatos priežiūros specialistais, vaiko teisių ir žmogaus teisių gynėjais, teisminėmis institucijomis, politiniais, bendruomenių ir religiniais vadovais ir vyriausybėmis.

Taip pat vykdydami dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą toliau plėtosime tvirtas partnerystes. Visos JT įstaigos ir JT generalinio sekretoriaus specialieji įgaliotiniai, visos regioninės organizacijos, visų pirma Afrikos Sąjunga, ir pilietinė visuomenė yra mūsų partneriai kartu dedant pastangas, kad pasaulis moterims ir mergaitėms būtų saugesnis, o visuomenės atsparesnės, taikesnės ir labiau įtraukios.

Norime sukurti tokią visuomenę, kurioje moterys nepatiria smurto ir yra laisvos keisti pasaulį.“

Pagrindiniai faktai

Moterų lytinių organų žalojimas ir (arba) apipjaustymas kasdien daro poveikį mergaičių ir moterų gyvenimams ir sveikatai Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Medicininiai įrodymai rodo, kad ši praktika gali stipriai paveikti daugelį įprastų kūno funkcijų, dėl jos didėja gimdyvių ir kūdikių mirštamumas, taip pat gali sukelti visą gyvenimą trunkančią traumą, darančią ne tik fizinę žalą. Dėl tokių formų fizinio smurto moterys ir mergaitės negali prasmingai dalyvauti visuomeniniame gyvenime kaip tai daro vyrai. Moterų lyties organų žalojimas ir (arba) apipjaustymas visuomenėms kainuoja be galo daug.

Tam, kad ši praktika būtų veiksmingai pakeista, reikia vykdyti prevenciją bendruomenės lygiu. Dėl šios priežasties ES aktyviai remia socialinius pokyčius vietos bendruomenėse ir regionų bei tarptautiniu lygiu veikiančiuose tinkluose. Siūlydami paplitimo ir rizikos matavimo metodus ir praktines priemones specialistams internetinėje platformoje, sudarome palankesnes sąlygas suinteresuotųjų subjektų, įskaitant vyriausybes, mokymuisi prevencijos, paramos aukoms, baudžiamojo persekiojimo ir prieglobsčio aukoms srityse.

ES taip pat nuolat teikią paramą UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondui – ir UNFPA – Jungtinių Tautų gyventojų fondui – kad būtų paspartinti pokyčiai 17 šalių. Ši veikla yra reikalinga padedant šalims partnerėms priimti nacionalinius veiksmų planus ir parengti biudžeto eilutes, kad ši praktika būtų išnaikinta. Šia veikla taip pat remiama daugiau kaip 1,5 mln. mergaičių ir moterų, kad jos galėtų gauti apsaugą ir sveikatos priežiūros paslaugas, ir raginama daugiau kaip 3 000 bendruomenių, kurias sudaro 8,5 mln. asmenų, viešai pareikšti, kad atsisakoma šios praktikos.

Tebesilaikome įsipareigojimo visapusiškai įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurioje moterų lyties organų žalojimo problemai skirtas tikslas Nr. 5 dėl lyčių lygybės ir konkretus uždavinys Nr. 5.3 dėl žalingos praktikos panaikinimo.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie moterų lyties organų žalojimą ir ką Europos Sąjunga daro, kad ši praktika būtų panaikinta, pateikta skyriuje Klausimai ir atsakymai ir ES masto mokymo platformos interneto svetainėje. Siekdama paskatinti dalyvauti platformoje ir išsamiau paaiškinti apie moterų lyties organų žalojimą, Europos Komisija paskelbė du vaizdo įrašus: vienas yra skirtas specialistams, o kitas – plačiajai visuomenei.

Kampanija „NON.NO.NEIN“ (žr. #SayNoStopVAW) siekiama dalytis informacija ir parodyti sėkmės istorijų apie svarbų darbą šioje srityje visoje ES.

Iniciatyva „Spotlight“ – nauja pasaulinė daugiametė ES ir JT iniciatyva, kuria daugiausia dėmesio skiriama visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimui.

STATEMENT/18/601

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar