Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälisenä nollatoleranssipäivänä annettu yhteinen lausuma

Bryssel 5. helmikuuta 2018

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälisenä nollatoleranssipäivänä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / varapuheenjohtaja Federica Mogherini, Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen Johannes Hahn, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica ja oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Vĕra Jourová uudistivat yhdessä EU:n voimakkaan sitoumuksen tehdä loppu naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja esittivät seuraavan lausuman:

 

”Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälisenä nollatoleranssipäivänä vahvistamme voimakkaan päättäväisyytemme lopettaa tämä kivulias ja traumaattinen käytäntö, joka aiheuttaa pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Tämän käytännön kohteena ovat melkein aina lapset. Se rikkoo perusihmisoikeuksia ja syrjii äärimmäisellä tavalla naisia ja tyttöjä.

Euroopan unionin ja sen kumppaneiden ponnisteluista huolimatta 200 miljoonaa tyttöä kärsii yhä tästä käytännöstä, jota esiintyy kaikkialla maailmassa. Arvioidaan, että sama määrä tyttöjä on vaarassa joutua käytännön uhriksi vuoteen 2030 mennessä.

Myös Euroopassa jotkut tytöt joutuvat yhä tämän laittoman käytännön uhreiksi. Komissio pyrkii ehkäisemään käytäntöä kouluttamalla eri alojen ammattilaisia, kuten tuomareita, turvapaikkaviranomaisia ja lääkäreitä, jotka tapaavat vaarassa olevia tyttöjä. Euroopassa on otettu käyttöön lakeja, joilla varmistetaan, että kyseisestä käytännöstä rangaistaan. Naisen sukuelinten silpominen on rikos kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja useimmissa niistä tyttöjä unionin ulkopuolelle silvottavaksi vievät henkilöt asetetaan syytteeseen. Silpomisen uhreille annetaan EU:ssa korkeatasoista suojelua.

Yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa EU on käynnistänyt kansainvälisellä tasolla aivan uudenlaisen Spotlight-aloitteen, jonka tavoitteena on lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan. Kyseisen aloitteen puitteissa keskitymme erityisesti ponnisteluihin naisten sukuelinten silpomisen torjumiseksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa tätä käytäntöä esiintyy vielä paljon. Näiden toimien kautta EU antaa suoraa ja kohdennettua tukea kyseisten vahingollisten käytäntöjen uhreille.

Euroopan unioni aikoo jatkaa työtä kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat lopettaa naisten sukuelinten silpomisen: vanhemmat, kaikenikäiset aktivistit, mukaan lukien nuoret tytöt, lääkärit, opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset, lasten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajat, oikeusviranomaiset, poliittiset johtajat, yhteisöjen johtajat, uskonnolliset johtajat ja hallitukset.

Jatkamme myös vahvojen kumppanuuksien kehittämistä kahden- ja monenvälisen yhteistyön kautta. Kaikki YK:n elimet ja YK:n pääsihteerin erityisedustajat, kaikki alueelliset organisaatiot, erityisesti Afrikan unioni, ja kansalaisyhteiskunta ovat kumppaneitamme pyrkiessämme yhdessä kohti turvallisempaa maailmaa naisille ja tytöille ja siten kohti sopeutuvampia, rauhanomaisempia ja osallistavampia yhteiskuntia.

Haluamme yhteiskunnan, jossa naiset ovat vapaita väkivallasta ja vapaita muuttamaan maailmaa.”

Tausta

Naisten sukuelinten silpominen ja leikkaaminen vaikuttaa joka päivä tyttöjen ja naisten elämään ja terveyteen sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Lääketieteellinen näyttö osoittaa, että tämä käytäntö voi vaikuttaa vakavasti moniin normaaleihin kehon toimintoihin. Se lisää äitien ja vauvojen kuolleisuutta ja voi myös johtaa elinikäiseen traumaan fyysisten haittojen lisäksi. Tällaiset fyysisen väkivallan muodot estävät naisia ja tyttöjä osallistumasta merkittävällä tavalla julkiseen elämään miesten tavoin. Naisten sukuelinten silpomisesta ja leikkaamisesta aiheutuu yhteiskunnalle suuret kustannukset.

Käytännön lopettamiseksi tarvitaan ehkäisevää työtä yhteisötasolla. Sen vuoksi EU tukee aktiivisesti sosiaalista muutosta paikallisyhteisöissä ja verkostoja, jotka toimivat alueellisesti ja kansainvälisesti. Edistämme sidosryhmien, mukaan lukien hallitusten, kouluttamista silpomiskäytännön ehkäisemisessä, uhrien tukemisessa, tekijöiden syytteeseen asettamisessa ja turvapaikan tarjoamisessa uhreille. Tämä tapahtuu käyttämällä menetelmiä, joilla mitataan silpomiskäytännön esiintyvyyttä ja riskejä, ja tarjoamalla ammattilaisille käytännön välineitä verkkopohjaisen foorumin kautta.

EU tarjoaa myös jatkuvaa tukea YK:n lastenrahasto Unicefille ja YK:n väestörahasto UNFPAlle muutoksen vauhdittamiseksi 17 maassa. Nämä toimet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kumppanimaat voivat hyväksyä kansallisia toimintasuunnitelmia ja budjettikohtia silpomiskäytännön lopettamiseksi. Toimilla tuetaan myös yli 1,5 miljoonaa tyttöä ja naista tarjoamalla heille turvaa ja hoitopalveluja. Lisäksi yli 3 000:ta yhteisöä, joissa elää yhteensä 8,5 miljoonaa ihmistä, kannustetaan julkisesti ilmoittamaan silpomiskäytännön lopettamisesta.

Olemme edelleen sitoutuneet panemaan täysimääräisesti täytäntöön kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030. Naisten sukuelinten silpomiseen puututaan sen tavoitteessa nro 5, joka käsittelee haitallisten käytäntöjen poistamista.

Lisätietoja

Lisätietoa naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja Euroopan unionin toimista sen lopettamiseksi on sivulla Kysymyksiä ja vastauksia ja verkkosivustolla EU:n laajuinen koulutusportaali. Tehdäkseen portaalia tunnetuksi ja antaakseen tietoa naisten sukuelinten silpomisesta Euroopan komissio julkistaa tänään kaksi videota, yhden ammattilaisille ja yhden suurelle yleisölle.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan (ks. #SayNoStopVAW) tavoitteena on jakaa tietoa ja esitellä onnistuneita esimerkkejä tällä alalla eri puolilla EU:ta tehtävästä tärkeästä työstä.

Spotlight-aloite on EU:n ja YK:n uusi globaali ja monivuotinen aloite, jonka tavoitteena on poistaa kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuvat väkivallan muodot.

STATEMENT/18/601

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar