Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η κ. Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, ο κ. Neven Mimica, επίτροπος αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και η κ. Vĕra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, ένωσαν τις φωνές τους για να επαναλάβουν την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

 

«Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, επιβεβαιώνουμε την αμετάκλητη απόφασή μας να τεθεί τέλος στην πρακτική αυτή η οποία είναι επώδυνη, τραυματική και έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία. Πρακτική η οποία σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εφαρμόζεται σε παιδιά. Πρακτική η οποία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακραία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της, 200 εκατομμύρια κορίτσια εξακολουθούν να υποφέρουν από αυτή την παραβίαση, η οποία απαντά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκτιμάται ότι ο ίδιος αριθμός κοριτσιών είναι πιθανόν να υποστούν την πρακτική αυτή έως το 2030.

Ακόμη και στην ίδια την Ευρώπη, υπάρχουν σήμερα κορίτσια τα οποία υφίστανται την παράνομη αυτή πρακτική. Η Επιτροπή προσπαθεί να αποτρέψει την εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής μέσω της κατάρτισης επαγγελματιών, όπως είναι οι δικαστές, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασύλου ή οι γιατροί που έρχονται σε επαφή με κορίτσια που διατρέχουν τον κίνδυνο αυτόν. Έχουμε θέσει σε ισχύ νόμους για να εξασφαλίσουμε ότι στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ατιμωρησία για την εφαρμογή της πρακτικής αυτής. Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στα περισσότερα από αυτά διώκονται και τα άτομα που μεταφέρουν κορίτσια εκτός της ΕΕ για να υποστούν τον ακρωτηριασμό. Τέλος, τα θύματα των πρακτικών αυτών έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας στην ΕΕ.

Σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία - με την ονομασία «Spotlight» - για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ιδίως στην καταπολέμηση της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην υποσαχάρια Αφρική, περιοχή στην οποία εξακολουθεί να αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένο φαινόμενο. Μέσω των εν λόγω δράσεων παρέχουμε άμεση και στοχευμένη στήριξη στα θύματα των επιβλαβών αυτών πρακτικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με όλους όσοι είναι αποφασισμένοι να εξαλείψουν την πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων: γονείς, ακτιβιστές κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών κοριτσιών, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του τομέα υγείας, υπερασπιστές των δικαιωμάτων του παιδιού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαστικές αρχές, πολιτικούς, τοπικούς και θρησκευτικούς ηγέτες και κυβερνήσεις.

Θα συνεχίσουμε, επίσης, να δημιουργούμε σθεναρές εταιρικές σχέσεις μέσα από διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες. Όλα τα όργανα του ΟΗΕ και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όλες οι περιφερειακές οργανώσεις, ιδίως η Αφρικανική Ένωση, και η κοινωνία των πολιτών είναι εταίροι μας στην κοινή προσπάθεια που αποβλέπει σ' έναν ασφαλέστερο κόσμο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, γεγονός που θα οδηγήσει σε κοινωνίες πιο ανθεκτικές, ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Θέλουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα είναι απαλλαγμένες από τη βία και ελεύθερες να αλλάξουν τον κόσμο.»

Ιστορικό του φακέλου

Ο ακρωτηριασμός/αποκοπή των γυναικείων γεννητικών οργάνων επηρεάζει καθημερινά τη ζωή και την υγεία των κοριτσιών και των γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα ιατρικά στοιχεία προκύπτει ότι η πρακτική αυτή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές κανονικές λειτουργίες του οργανισμού, αυξάνει τη μητρική και παιδική θνησιμότητα, και μπορεί επίσης να προκαλέσει εφ' όρου ζωής τραύματα εκτός από τις φυσικές βλάβες. Τέτοιες μορφές σωματικής βίας δεν επιτρέπουν στις γυναίκες και στα κορίτσια να συμμετέχουν ουσιαστικά στη δημόσια ζωή στον ίδιο βαθμό με τους άντρες. Η πρακτική του ακρωτηριασμού/αποκοπής των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει τεράστιο κόστος για τις κοινωνίες.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρακτικής αυτής απαιτείται έργο πρόληψης σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ στηρίζει ενεργά την κοινωνική αλλαγή στις τοπικές κοινότητες και τα δίκτυα που λειτουργούν σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Διευκολύνουμε τη μάθηση σχετικά με την πρόληψη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, στηρίζουμε και παρέχουμε άσυλο στα θύματα, ασκούμε διώξεις, παρέχουμε μεθοδολογίες για τη μέτρηση του επιπολασμού και του κινδύνου, και προσφέρουμε πρακτικά εργαλεία στους επαγγελματίες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η ΕΕ παρέχει, επίσης, συνεχή υποστήριξη στη UNICEF, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, και την UNFPA, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, με σκοπό την επιτάχυνση των αλλαγών σε 17 χώρες. Αυτή η δράση είναι καθοριστικής σημασίας στη στήριξη των χωρών εταίρων για να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης και κονδύλια προϋπολογισμού προκειμένου να τεθεί τέλος στην πρακτική αυτή. Ταυτόχρονα, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερα από 1,5 εκατ. κορίτσια και γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας, και ενθαρρύνει πάνω από 3.000 κοινότητες, που αντιπροσωπεύουν 8,5 εκατ. άτομα, να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις εγκατάλειψης της πρακτικής.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πλήρη υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο καλύπτει τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στον στόχο αριθ. 5 για την ισότητα των φύλων και συγκεκριμένα στον στόχο 5.3 για την εξάλειψη των επιβλαβών πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πρακτικής αυτής, ανατρέξτε στις ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας κατάρτισης. Για να προωθήσει την πλατφόρμα και για να εξηγήσει περισσότερα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα δύο βίντεο: ένα για τους επαγγελματίες και ένα για το ευρύ κοινό.

Η εκστρατεία NON.NO.NEIN.campaign (βλ. #SayNoStopVAW) σκοπό έχει τη διάδοση πληροφοριών και την προβολή των επιτυχιών που συνδέονται με το σημαντικό έργο που συντελείται στον τομέα αυτόν σε όλη την ΕΕ.

Πρωτοβουλία Spotlight– μια νέα, παγκόσμια, πολυετής πρωτοβουλία της ΕΕ και του ΟΗΕ με επίκεντρο την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

STATEMENT/18/601

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar