Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa i komisarz Mariyi Gabriel w sprawie głosowania Parlamentu Europejskiego za rozpoczęciem negocjacji w sprawie nowoczesnego prawa autorskiego

Strasburg, 12 września 2018 r.

Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie dyrektywy o prawach autorskich zaproponowanej przez Komisję Europejską we wrześniu 2016 r. Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:

Z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim. Wysyła ono silny i pozytywny sygnał oraz stanowi niezbędny krok do realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest modernizacja przepisów prawa autorskiego w Unii Europejskiej.

Współprawodawcy mogą teraz rozpocząć debatę nad wnioskiem ustawodawczym, który stanowi kluczowy element strategii jednolitego rynku cyfrowego i jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej.

Naszym celem w kontekście tej reformy jest osiągnięcie konkretnych korzyści dla unijnych obywateli, naukowców, wykładowców, pisarzy, artystów, dziennikarzy i instytucji działających na polu dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie możliwości sprzyjających większej kreatywności oraz powstawaniu nowych treści poprzez doprecyzowanie przepisów i dostosowanie ich do świata cyfrowego. Jednocześnie pragniemy chronić wolność słowa i zadbać o to, by platformy internetowe – w tym 7 tys. europejskich platform cyfrowych – były w stanie opracowywać nowe i innowacyjne oferty i modele biznesowe.

Komisja jest gotowa rozpocząć współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą UE, aby doprowadzić do jak najszybszego zatwierdzenia wspomnianej dyrektywy, idealnie do końca 2018 r. Pozostajemy w pełnej dyspozycji na potrzeby współpracy ze współprawodawcami w celu wypracowania zrównoważonego i pozytywnego rozwiązania, które umożliwi autentyczną modernizację przepisów prawa autorskiego, których Europa potrzebuje.

Kontekst

Reforma prawa autorskiego została przedstawiona przez Komisję 14 września 2016 r. w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego. Rada Unii Europejskiej uzgodniła swoje stanowisko w sprawie dostosowania prawa autorskiego UE do otoczenia cyfrowego w maju 2018 r. Po dzisiejszym pomyślnym głosowaniu w Parlamencie Europejskim wkrótce rozpoczną się rozmowy trójstronne między współprawodawcami. Nowe przepisy będą mogły wejść w życie po osiągnięciu porozumienia i oficjalnym przyjęciu przedmiotowej dyrektywy.

Reforma prawa autorskiego skupia się na realizacji trzech głównych celów:

  1. Szerszy dostęp transgraniczny obywateli do treści chronionych prawem autorskim w internecie.
  2. Większe możliwości wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim w celach edukacyjnych, naukowych, a także w kontekście dziedzictwa kulturowego i potrzeb osób niepełnosprawnych (dzięki tzw. „wyłączeniom”).
  3. Jaśniejsze zasady gry na potrzeby sprawnie funkcjonującego rynku praw autorskich, sprzyjającego tworzeniu wysokiej jakości treści.

Za pomocą proponowanej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym Komisja pragnie:

  • zaktualizować i zharmonizować niektóre ważne wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej w dziedzinie badań, edukacji i ochrony dziedzictwa kulturowego;
  • wspierać wysokiej jakości dziennikarstwo;
  • zadbać o to, by osoby, które tworzą treści i inwestują w ich powstawanie, miały wpływ na to, czy i w jaki sposób ich treści są udostępniane przez platformy internetowe, i otrzymywały z tego tytułu wynagrodzenie;
  • zwiększyć przejrzystość i równowagę w stosunkach umownych między twórcami (autorami i wykonawcami) a ich producentami i wydawcami.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji na temat prawa autorskiego

Wniosek dotyczący nowoczesnego prawa autorskiego UE

Art. 59 ust. 4 regulaminu Parlamentu Europejskiego

STATEMENT/18/5761

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar