Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Priekšsēdētāja vietnieka Ansipa un komisāres Gabrielas kopīgs paziņojums par Eiropas Parlamenta balsojumu sākt sarunas par moderniem autortiesību noteikumiem

Strasbūrā, 2018. gada 12. septembrī

Šodien Eiropas Parlaments pieņēma sarunu pozīciju attiecībā uz Autortiesību direktīvu, ko Eiropas Komisija ierosināja 2016. gada septembrī. Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips un digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela šādu iznākumu uzslavē kopīgā paziņojumā:

“Šodienas balsojumu Eiropas Parlamentā vērtējam atzinīgi. Tas ir spēcīgs un pozitīvs signāls un būtisks solis, kas palīdz sasniegt mūsu kopīgo mērķi Eiropas Savienībā modernizēt autortiesību noteikumus.

Tagad abi likumdevēji var sākt apspriesties par tiesību akta priekšlikumu, kas ir svarīgs digitālā vienotā tirgus stratēģijas elements un Eiropas Komisijas prioritāte.

Mēs vēlamies, lai šī reforma dotu skaidrākus noteikumus, kas der digitālajai pasaulei, un līdz ar to nestu jūtamu labumu ES iedzīvotājiem, pētniekiem, pedagogiem, rakstniekiem, māksliniekiem, presei un kultūras mantojuma iestādēm un atraisītu lielāku satura veidošanas un radošo potenciālu. Vienlaikus vēlamies garantēt runas brīvību un panākt, lai tiešsaistes platformas, starp kurām ir 7000 Eiropas tiešsaistes platformu, varētu attīstīt jaunus un novatoriskus piedāvājumus un darījumdarbības modeļus.

Komisija ir gatava sākt sadarbību ar Eiropas Parlamentu un ES Padomi, lai direktīvu varētu apstiprināt pēc iespējas drīzāk, vēlams, līdz 2018. gada beigām. Esam apņēmības pilni sadarboties ar abiem likumdevējiem, lai panāktu līdzsvarotu un pozitīvu iznākumu un Eiropai dotu tiešām modernus autortiesību aktus, kas tai vajadzīgi.”

Priekšvēsture

Komisija 2016. gada 14. septembrī iesniedza autortiesību reformas priekšlikumu kā daļu no digitālā vienotā tirgus stratēģijas. Eiropas Savienības Padome 2018. gada maijā apstiprināja nostāju attiecībā uz ES autortiesību noteikumu pielāgošanu digitālajai videi. Pēc šodienas pozitīvā balsojuma Eiropas Parlamentā drīz starp abiem likumdevējiem sāksies trialoga diskusijas. Jaunie noteikumi var stāties spēkā pēc tam, kad panākta vienošanās un direktīva ir oficiāli pieņemta.

Autortiesību reformai ir trīs galvenie mērķi.

  1. Iedzīvotājiem lielāka piekļuve ar autortiesībām aizsargātam saturam internetā.
  2. Plašākas iespējas izmantot ar autortiesībām aizsargātus materiālus izglītībā, pētniecībā, kultūras mantojumā, arī invalīdiem (izmantojot tā sauktos izņēmumus).
  3. Skaidrāki spēles noteikumi darbotiesspējīgā autortiesību tirgū, kas stimulē augstas kvalitātes satura veidošanu.

Ar ierosināto direktīvu par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū Komisija vēlas:

  • atjaunināt un harmonizēt dažus svarīgus autortiesību noteikumu izņēmumus pētniecības, izglītības un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā;
  • veicināt kvalitatīvu žurnālistiku;
  • gādāt, lai tiem, kuri veido saturu un iegulda satura veidošanā, būtu teikšana pār to, vai un kā viņu saturs tiek publiskots tiešsaistes platformās, un lai viņiem par saturu tiktu samaksāts;
  • uzlabot pārredzamību un atjaunot līdzsvaru līgumiskajās attiecībās starp radošajām personām (autoriem un izpildītājiem) un viņu producentiem un izdevējiem.

Plašāka informācija

Faktu lapa par autortiesībām

Priekšlikums par moderniem ES autortiesību noteikumiem

Eiropas Parlamenta Reglamenta 59. panta 4. punkts

STATEMENT/18/5761

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar