Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení místopředsedy Ansipa a komisařky Gabrielové k hlasování v Evropském parlamentu k zahájení jednání o moderních pravidlech v oblasti autorského práva

Štrasburk 12. září 2018

Evropský parlament dnes přijal svůj vyjednávací postoj ke směrnici o autorském právu, kterou Komise předložila v září 2016. Místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová výsledek přivítali ve společném prohlášení:

Vítáme výsledek dnešního hlasování v Evropském parlamentu. Představuje silný a pozitivní signál a zásadní krok k dosažení společného cíle, kterým je modernizace pravidel v oblasti autorského práva v Evropské unii.

Nyní mohou spolutvůrci právních předpisů zahájit jednání o legislativním návrhu, který je jedním z klíčových prvků strategie pro jednotný digitální trh a jednou z priorit Evropské komise.

Cílem, který touto reformou sledujeme, je hmatatelný přínos pro občany, výzkumné pracovníky, pedagogy, spisovatele, umělce, tisk a instituce kulturního dědictví v EU a otevření potenciálu pro větší kreativitu a více obsahu. Toho chceme dosáhnout tím, že vyjasníme pravidla a uzpůsobíme je digitálnímu světu. Současně chceme ochránit svobodu projevu a zajistit, aby online platformy – včetně 7 000 evropských online platforem – mohly vyvíjet nové a inovativní služby a podnikatelské modely.

Komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou Evropské unie, aby směrnice mohla být schválena co nejdříve, nejlépe do konce roku 2018. Jsme plně připraveni spolupracovat se spolutvůrci právních předpisů na dosažení vyváženého a pozitivního výsledku, který umožní skutečnou modernizaci právních předpisů v oblasti autorského práva, kterou Evropa potřebuje.

Souvislosti

Reformu autorského práva Komise předložila dne 14. září 2016 jako součást strategie pro jednotný digitální trh. Rada Evropské unie schválila svůj postoj k přizpůsobení právních předpisů EU v oblasti autorského práva digitálnímu prostředí v květnu 2018. Po dnešním kladném výsledku hlasování v Evropském parlamentu spolutvůrci právních předpisů brzy zahájí třístranná jednání. Nová pravidla mohou vstoupit v platnost poté, co bude dosaženo dohody a směrnice bude oficiálně schválena.

Reforma autorského práva se zaměřuje na tři hlavní cíle:

  1. Lepší přeshraniční přístup občanů k online obsahu chráněnému autorským právem.
  2. Více příležitostí k využívání materiálů chráněných autorským právem pro účely vzdělávání, výzkumu a ochrany kulturního dědictví a pro potřeby osob se zdravotním postižením (skrze tzv. „výjimky“).
  3. Jasnější pravidla pro fungování trhu s autorskými právy, která podnítí tvorbu kvalitního obsahu.

Navrhovanou směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu chce Komise dosáhnout těchto cílů:

  • aktualizovat a harmonizovat některé důležité výjimky z autorského práva v oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního dědictví,
  • podporovat kvalitní žurnalistiku,
  • zajistit, aby ti, kdo tvoří obsah a investují do jeho produkce, mohli rozhodovat o tom, zda a jak bude jejich obsah přístupný na online platformách, a dostali za svůj obsah zaplaceno,
  • zlepšit transparentnost a rovnováhu ve smluvních vztazích mezi tvůrci (autory a výkonnými umělci) a jejich producenty a vydavateli.

Další informace

Informativní přehled o autorském právu

Návrh moderní úpravy autorského práva v EU

Čl. 59 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu

STATEMENT/18/5761

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar