Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление на заместник-председател Ансип и комисар Габриел относно гласуването в Европейския парламент за започване на преговори по съвременни правила за авторското право

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Днес Европейският парламент прие позицията си за преговорите по Директивата за авторското право, предложена от Европейската комисия през септември 2016 г. Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха резултатите в съвместно изявление:

Ние приветстваме днешното гласуване в Европейския парламент. То представлява силен и положителен сигнал и е важна стъпка за постигането на нашата обща цел — модернизирането на правилата за авторското право в Европейския съюз.

Обсъжданията на съзаконодателите по законодателно предложение, което е ключов елемент от стратегията за цифровия единен пазар и един от приоритетите на Европейската комисия, вече могат да започнат.

С тази реформа ние целим постигането на осезаеми ползи за гражданите, изследователите, преподавателите, авторите, изпълнителите, пресата и институциите в областта на културното наследство в ЕС и освобождаването на повече творчески потенциал и повече съдържание, което ще бъде постигнато чрез изясняване на правилата и тяхното приспособяване към цифровия свят. Друга наша цел е да защитим свободата на словото и да гарантираме възможности за онлайн платформите, в това число за 7000 европейски онлайн платформи, да разработват нови и иновативни оферти и бизнес модели.

Комисията е готова да започне съвместна работа с Европейския парламент и Съвета на ЕС, така че директивата да бъде одобрена във възможно най-кратък срок, в идеалния случай до края на 2018 г. Ние сме твърдо решени да работим със съзаконодателите за постигане на балансиран и положителен резултат, който позволява действителното модернизиране на законодателството в областта на авторското право, от което Европа се нуждае.

Контекст

Реформата на авторското право беше представена от Комисията на 14 септември 2016 г. като част от Стратегията за цифров единен пазар. През май 2018 г. Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по позицията си относно адаптирането на правилата за авторското право в ЕС към цифровата среда. Положителният резултат от днешното гласуване в Европейския парламент ще позволи скоро да започнат тристранните обсъждания между съзаконодателите. Новите правила ще могат да влязат в сила, след като бъде постигнато споразумение и директивата бъде официално приета.

Реформата на авторското право е насочена към три основни цели:

  1. Повече трансграничен достъп за гражданите до защитено с авторско право съдържание онлайн.
  2. По-широки възможности за използване на защитени с авторско право материали за целите на образованието, научните изследвания, културното наследство, както и от хора с увреждания (чрез т.нар. „изключения“).
  3. По-ясни правила, подпомагащи постигането на функциониращ пазар за авторското право, който стимулира създаването на висококачествено съдържание.

С предложението за директива относно авторското право в цифровия единен пазар Комисията цели:

  • да актуализира и хармонизира някои важни изключения от правилата за авторското право в областите на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство;
  • да насърчи качествената журналистика;
  • да гарантира, че лицата, които творят и инвестират в създаването на съдържание, могат да решават дали и как тяхното съдържание ще се предоставя от онлайн платформите и да получават заплащане за него;
  • да повиши прозрачността и равнопоставеността в договорните отношения между творците (авторите и изпълнителите) и техните продуценти и издатели.

За повече информация:

Информационна бележка за авторското право

Предложение за съвременни правила за авторското право в ЕС

Правило на Европейския парламент 59.4.

STATEMENT/18/5761

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar