Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS HU RO

Európska komisia - Vyhlásenie

Vyhlásenie komisára Karmenu Vellu po zasadnutí ministrov venovanom kvalite ovzdušia

Brusel 30. Január 2018

Dobrý deň, dámy a páni,

dovoľte mi krátko vás informovať o dnešnom zasadnutí ministrov, ktoré bolo venované kvalite ovzdušia.

Naša Komisia opakovane tvrdí, že chce zohrávať „zásadnú úlohu v zásadných otázkach“. A nie je nič zásadnejšie ako strata ľudského života spôsobená znečistením ovzdušia.

V prvom rade musím zdôrazniť, že som ministrov pozval do Bruselu preto, lebo mojou hlavnou prioritou i prioritou celej Komisie je chrániť občanov Únie. A keď hovorím o občanoch, tak mám na mysli ľudí, ktorí už ohrození sú, ale aj tých, ktorým podobné riziko len hrozí. Hovorím o deťoch s astmou a o ich rodičoch. O rodičoch trpiacich obštrukčnou chorobou pľúc a ich deťoch.

A na riešení tohto problému sa zhodli všetci ministri. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli tak narýchlo. A chcem sa im poďakovať aj za to, že súhlasili s mojím názorom, že ochrana občanov je našou prioritou.

Ministri súhlasili aj s tým, že dôveru občanov si môžeme získať iba prijatím účinných opatrení, a to znamená riadiť sa postupom, ktorý ich prijatie zaručí.

Každým rokom zomiera následkom znečistenia ovzdušia v Únii nepredstaviteľný počet ľudí. Tento problém poznáme už celé desaťročia a presne tak dlho platia aj limitné hodnoty znečisťujúcich látok v ovzduší.

Napriek tomu dnes, v roku 2018, zomrie každý rok predčasne 400 000 ľudí v dôsledku absolútnej a celosvetovej neschopnosti riešiť tento problém. A mnoho ďalších ľudí trpí práve chorobami vyvolanými znečistením ovzdušia.

Som presvedčený o tom, že každý jeden z vás, ktorí ste tu na dnešnom zasadnutí, je rovnako znepokojený ako ja z toho, že niektoré členské štáty alebo niektoré ministerstvá nepovažujú tento problém za taký naliehavý.

Zároveň chcem zdôrazniť, že nejde len o moju iniciatívu. Dnešné zasadnutie nepodporil iba predseda Komisie Juncker, ale aj 500 miliónov občanov Únie. Ako členovia Komisie musíme k tomuto problému pristúpiť s plnou vážnosťou.

Záväzok, ktorý sme v správe o stave Únie dali v súvislosti s ochranou občanov, nemožno splniť lepšie ako ochranou vzduchu, ktorý ľudia dýchajú.

Dovoľte mi nakoniec informovať vás o priebehu legislatívneho procesu. Konečné termíny na splnenie právnych požiadaviek už dávno uplynuli.

Niektorí hovoria, že sme čakali pridlho.

Viac už ale čakať nemôžeme. A dnes ráno som to všetkým ministrom jasne vysvetlil.

Chcem zdôrazniť, že pri riešení tejto situácie vnímam ministrov životného prostredia ako mojich kľúčových spojencov, ktorí neodkladne príjmu potrebné opatrenia.

Tak, ako je ochrana občanov kľúčová pre predsedu Junckera a všetkých členov Komisie, musí sa stať kľúčovou aj pre vlády členských štátov a všetkých zodpovedných ministrov: či už ide o ministrov dopravy, energetiky, priemyslu, pôdohospodárstva alebo financií. Ide o našu spoločnú zodpovednosť.

Počas výmeny názorov zaznelo niekoľko pozitívnych návrhov. Na prvý pohľad sa však nejavili ako dostatočne opodstatnené na zmenu celkového obrazu. Bez nových a účinných opatrení sa totiž budú aj naďalej v mnohých prípadoch dlhodobo prekračovať normy kvality ovzdušia, a to aj po roku 2020. Práve preto, že sme celé roky neboli schopní prijať seriózne opatrenia, ako aj vzhľadom na prebiehajúce právne konanie, apelujem na členské štáty, aby sa k tomuto život ohrozujúcemu problému postavili s naliehavosťou, ktorú si vyžaduje.

Nečinnosť nie je bez následkov. Ide o následky, ktoré pocítia občania vo vzduchu, ktorý dýchajú. Členské štáty majú svoju zodpovednosť. Zodpovednosť konať. A nečinnosť niektorých členských štátov nezostane bez právnych následkov. Ministrom som vysvetlil tak ich povinnosti, ako aj možné právne následky.

Ďakujem!

STATEMENT/18/508

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar