Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande av förste vice ordförande Frans Timmermans och kommissionär Vera Jourová inför den europeiska minnesdagen för offer för totalitära och auktoritära regimer

Bryssel den 22 augusti 2018

– Den här dagen varje år hedrar vi offren för totalitära regimer och erinrar oss med sorg de fruktansvärda följderna av Molotov-Ribbentroppakten, som nazi-Tyskland och Sovjetunionen undertecknade den 23 augusti 1939. På grund av denna pakt slungades Europa än djupare in i en av kontinentens mörkaste perioder. Miljontals människor mördades och flera generationer av våra europeiska bröder och systrar märktes för livet.

Det är vår plikt att komma ihåg namnen på alla miljoner som förföljdes och att hålla minnet av dem vid liv, inte minst som vi i dag – 79 år senare – ser hur våra gemensamma värderingar om människans värdighet, grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati återigen hotas av extremistisk, nationalistisk och söndrande retorik.

Genom att slå vakt om minnet av tidigare grymheter och föra det vidare till nästa generation européer kan vi vaccinera oss mot en upprepning och påminna oss själva om vikten av att försvara alla européers mänskliga rättigheter.

Vi måste fortsätta att berätta om Europas förflutna så att vi inte upprepar samma misstag i framtiden.

Bakgrund

Undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten den 23 augusti 1939 ledde till att tiotals miljoner människor förvisades, torterades och mördades under totalitära regimer.

Slutet på andra världskriget innebar slutet för nazistregimen, men många européer fortsatte att i flera årtionden lida under andra totalitära regimer.

Läs mer

Videoklipp: Förste vice ordförande Frans Timmermans om våra gemensamma värden

STATEMENT/18/5041

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar