Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa un komisāres Veras Jourovas kopīgs paziņojums pirms visu totalitāro un autoritāro režīmu upuru Eiropas atceres dienas

Briselē, 2018. gada 22. augustā

“Katru gadu šajā dienā mēs pieminam visu totalitāro režīmu upurus un ar skumjām atceramies nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības 1939. gada 23. augustā parakstītā Molotova–Ribentropa pakta briesmīgās sekas. Šis pakts ievadīja sāpīgu notikumu virkni Eiropas vēsturē. Miljoniem cilvēku tika nogalināti, un notikumi ir atstājuši rētas vairākās eiropiešu paaudzēs.

Mūsu pienākums ir atcerēties miljonu vajāto personu vārdus un uzvārdus un nodrošināt, ka viņu atmiņas ir dzīvas.Jo īpaši tāpēc, ka šodien, pēc 79 gadiem, ekstrēmisms, nacionālisms un šķeltnieciska retorika atkal apdraud mūsu kopīgās vērtības — cilvēka cieņu, pamattiesības, tiesiskumu un demokrātiju.

Uzturot dzīvas atmiņas par pagātnes šausmām un nododot šīs atmiņas tālāk jaunākajām eiropiešu paaudzēm, mēs palīdzēsim panākt, ka tāda nežēlība vairs nekad neatkārtojas, un atgādināsim, cik svarīgi ir aizstāvēt visu eiropiešu cilvēktiesības.

Mums jāturpina stāstīt par Eiropas pagātni, lai nepieļautu līdzīgas kļūdas nākotnē.”

Priekšvēsture

Molotova-Ribentropa pakta parakstīšana 1939. gada 23. augustā izraisīja deportācijas, spīdzināšanu un slepkavības, kas skāra desmitiem miljonu cilvēku totalitārajos režīmos.

Kaut arī Otrais pasaules karš noslēdzās ar nacisma režīma sagrāvi, daudzi eiropieši vēl gadu desmitiem cieta no totalitārajiem režīmiem.

Papildinformācija

Videomateriāls: Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss par mūsu kopējām vērtībām

STATEMENT/18/5041

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar