Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Timmermansi ning volinik Jourová ühisavaldus kõigi totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva eel

Brüssel, 22. august 2018

„23. augustil 1939 allkirjastasid Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit Molotovi-Ribbentropi pakti. Seepärast avaldame igal aastal sel päeval austust kõikide totalitaarsete režiimide ohvritele ja meenutame kurbusega selle pakti koletuid tagajärgi. See pakt paiskas Euroopa veelgi sügavamalt meie ajaloo ühte kõige süngemasse perioodi. Miljonid tapeti ja sündmused jätsid jälje tervete põlvkondade meie kaaskodanike hinge.

Meie kohus on mitte unustada miljonite represseeritute nimesid ja hoida alal nende mälestust.Eelkõige seetõttu, et täna, 79 aastat hiljem, on ekstremistlik, natsionalistlik ja lõhestav retoorika heitnud taas väljakutse meie ühistele väärtustele – inimväärikusele, põhiõigustele, õigusriigile ja demokraatiale.

Hoides alal mälestust möödaniku hirmutegudest ja andes selle edasi järgmisele eurooplaste põlvkonnale, aitame ära hoida niisuguste sündmuste kordumist ja peame meeles, kui oluline on kaitsta iga eurooplase inimõigusi.

Me peame ka edaspidi jutustama sellest, mis Euroopas minevikus aset leidis, et me tulevikus samu vigu ei kordaks.“

Taustteave

23. augustil 1939 allkirjastatud Molotovi-Ribbentropi pakti tulemusena küüditati, piinati ja tapeti totalitaarsete režiimide võimu all miljoneid inimesi.

Kuigi teise maailmasõja lõpp tähistas natsirežiimi lüüasaamist, jätkusid paljude eurooplaste jaoks kannatused totalitaarsete režiimide all veel aastakümneid.

Lisateave

Video: esimene asepresident Frans Timmermans meie ühistest väärtustest

STATEMENT/18/5041

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar