Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení prvního místopředsedy Evropské komise Timmermanse a komisařky Jourové u příležitosti Evropského dne památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů

Brusel 22. srpna 2018

„Každý rok v tento den vzdáváme úctu památce obětí všech totalitních režimů a se zármutkem si připomínáme tragické důsledky paktu Molotov-Ribbentrop, který dne 23. srpna 1939 uzavřelo nacistické Německo se Sovětským svazem. Tento pakt uvrhl Evropu ještě hlouběji do jednoho z nejtemnějších období její historie. Miliony lidí byly zavražděny a celé generace našich evropských spoluobčanů byly poznamenány.

Je naší povinností připomínat si jména milionů pronásledovaných osob a jejich tragické osudy. Zejména proto, že i dnes, po 79 letech, jsou naše společné hodnoty – lidská důstojnost, základní práva, právní stát a demokracie – znovu zpochybňovány extremistickou a nacionalistickou rétorikou, která rozděluje společnost.

Pokud si uchováme vzpomínky na krutosti páchané v minulosti a předáme je příští generaci Evropanů, můžeme zabránit tomu, abychom je zopakovali. Znovu připomínáme, že je důležité bránit lidská práva každého Evropana.

Musíme nadále vyprávět o událostech, k nimž došlo v historii Evropy, abychom neopakovali stejné chyby v budoucnu.“

Souvislosti

Uzavření paktu Molotov-Ribbentrop dne 23. srpna 1939 vedlo k deportacím, mučení a vyvraždění desítek milionů lidí žijících v totalitních režimech.

Ačkoli konec druhé světové války znamenal porážku nacismu, mnoho Evropanů dále trpělo v područí totalitních režimů dalších několik desetiletí.

Další informace

Videoprezentace: První místopředseda Frans Timmermans o našich společných hodnotách

STATEMENT/18/5041

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar