Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande från Federica Mogherini, hög representant och vice ordförande, och Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, om Världsdagen för humanitära insatser 2018

Bryssel den 17 augusti 2018

På den femtonde årsdagen av bombattentatet mot FN:s högkvarter i Bagdad hyllar EU de biståndsarbetare som riskerar sina liv för att nå ut med humanitärt bistånd runtom i världen. Orubblig respekt för internationell rätt, biståndsarbetarnas säkerhet och deras obehindrade tillträde till hjälpbehövande är mycket viktiga frågor för EU.

Inför Världsdagen för humanitära insatser 2018 gör Federica Mogherini, hög representant och EU-kommissionens vice ordförande, och Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, följande uttalande:

”I konflikter är det ofta civilbefolkningen som måste betala det högsta priset. Attacker fortsätter att ske, även mot biståndsarbetare. 

Under det senaste året har civila och biståndsarbetare satt livet till i sådana attacker, från Afghanistan till Nigeria och från Centralafrikanska republiken till Jemen. Dessa våldshandlingar är en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt. Ingen ska behöva mista livet för att rädda liv.

Nästan 4 400 biståndsarbetare har blivit offer för stora attacker under de senaste tjugo åren. Över en tredjedel av dem dödades. Världsdagen för humanitära insatser är ett tillfälle att hedra dessa djupt engagerade biståndsarbetare och att verka för deras säkerhet.

Alla parter i konflikter är enligt internationell humanitär rätt skyldiga att trygga biståndsarbetares säkerhet och att underlätta obehindrat och varaktigt tillträde så att biståndet kan nå alla som behöver det.

EU är en av världens största givare av humanitärt bistånd. Att främja principstyrt humanitärt bistånd och respekt för internationell humanitär rätt är och förblir kärnan i vårt internationella engagemang.”

 

Bakgrund

Det är vanligt att civila i konfliktområden dödas eller skadas i riktade eller urskillningslösa attacker. Konflikter har tvingat rekordmånga människor att fly från sina hem, med över 68,5 miljoner människor som tvingats på flykt runtom i världen. Hälften är barn under 18 år.

Under 2017 mobiliserade EU över 2,43 miljarder euro till insatser för humanitärt bistånd i över 80 länder i världen. En betydande andel användes för att stödja den konfliktdrabbade befolkningen i Syrien och flyktingar i angränsande länder och regioner. EU har fortsatt att stödja personer som fördrivits av långvariga konflikter, från Afghanistan till Colombia och Afrikas horn, och agera på nya kriser, såsom tvångsförflyttningarna av rohingyafolket.

Den kraftiga ökningen av avsiktliga överträdelser av internationell humanitär rätt och humanitära principer har gjort att skydd i dag är en av de främsta utmaningarna på området. Mer än 10 % av EU:s budget för humanitärt bistånd användes 2017 för humanitär skyddsverksamhet. 

EU verkar för att förbättra skyddet och se till så att internationell humanitär rätt respekteras, inte bara genom dialoger, uttalanden och initiativ, utan även genom att finansiera utbildning i internationell humanitär rätt för personal och samarbetspartner samt kampanjer för att öka medvetenheten om internationell humanitär rätt bland allmänheten. 

Till exempel har Internationella rödakorskommittén (ICRC) med EU:s stöd utvecklat kampanjen ”Health Care in Danger”, som ökar medvetenheten om de utbredda och allvarliga konsekvenserna av våldshandlingar som hindrar att hälso- och sjukvård når fram, skadar eller förstör lokaler eller fordon och sårar eller dödar vårdarbetare och patienter. 

STATEMENT/18/5004

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar