Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Federiki Mogherini oraz komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej w 2018 r.

Bruksela, 17 sierpnia 2018 r.

W 15. rocznicę zbombardowania siedziby ONZ w Bagdadzie Unia Europejska składa hołd poświęceniu pracowników humanitarnych, którzy ryzykują swoje życie, by dostarczać pomoc potrzebującym na całym świecie. Przedmiotem wielkiej troski jest dla Unii Europejskiej jednoznaczne poszanowanie prawa międzynarodowego, bezpieczeństwo i ochrona pracowników organizacji humanitarnych oraz ich nieograniczony dostęp do potrzebujących.

Przed tegorocznym Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini i Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, wydali następujące oświadczenie:

Podczas konfliktów najwyższą cenę często płacą osoby cywilne. Wciąż dochodzi do ataków, w tym przeciwko pracownikom organizacji humanitarnych. 

W ciągu ostatniego roku, od Afganistanu po Nigerię i od Republiki Środkowoafrykańskiej po Jemen, w atakach tych zginęły osoby cywilne i pracownicy humanitarni. Takie akty przemocy stanowią poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Nie można płacić życiem za ratowanie życia innych ludzi.

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci prawie 4 400 pracowników pomocy humanitarnej padło ofiarą poważnych ataków. Ponad jedna trzecia z nich poniosła śmierć. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej jest okazją do uhonorowania tych pełnych poświęcenia pracowników organizacji humanitarnych oraz do wsparcia ich bezpieczeństwa.

Wszystkie strony konfliktów są zobowiązane w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego zapewnić bezpieczeństwo pracowników organizacji humanitarnych, a także ułatwić nieograniczony i stały dostęp do pomocy humanitarnej, tak aby mogła ona dotrzeć do wszystkich potrzebujących.

UE jest światowym liderem w obszarze pomocy humanitarnej. Podstawę naszego międzynarodowego zaangażowania nadal stanowi wspieranie opartej na określonych zasadach pomocy humanitarnej i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Kontekst

Ludność cywilna w strefach konfliktu jest często zabijana lub raniona w wyniku ukierunkowanych lub masowych ataków. W wyniku konfliktów rekordowa liczba ludzi została zmuszona do opuszczenia swoich domów: na całym świecie przymusowo wysiedlonych zostało ponad 68,5 mln osób, wśród których połowę stanowiły dzieci poniżej 18. roku życia.

W 2017 r. UE przeznaczyła ponad 2,43 mld euro na operacje w dziedzinie pomocy humanitarnej prowadzone w ponad 80 państwach na całym świecie. Znaczna część tych środków została wykorzystana na wsparcie ludności dotkniętej konfliktem w Syrii oraz uchodźców w państwach i regionach sąsiadujących. UE nadal wspierała również osoby przesiedlone w wyniku długotrwałych konfliktów, od Afganistanu po Kolumbię i Róg Afryki, jednocześnie reagując na pojawiające się kryzysy, takie jak przesiedlenia członków ludu Rohingia.

Gwałtowny wzrost przypadków umyślnego naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych doprowadził do tego, że w obecnej sytuacji humanitarnej ochrona jest wyzwaniem o zasadniczym znaczeniu. W 2017 r. ponad 10 % budżetu na pomoc humanitarną przeznaczono na działalność w zakresie ochrony uzupełniającej. 

UE w dalszym ciągu opowiada się za zwiększeniem ochrony i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym nawiązując dialog, wydając oświadczenia i podejmując inicjatywy, jak również finansując szkolenia dla pracowników i partnerów z zakresu prawa humanitarnego, a także upowszechniając międzynarodowe prawo humanitarne i prowadząc działania mające na celu podnoszenie świadomości tego prawa wśród ogółu społeczeństwa. 

Przykładowo, przy wsparciu UE Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) opracował kampanię „Ochrona zdrowia w niebezpieczeństwie”, która podnosi świadomość na temat szeroko rozpowszechnionych i poważnych aktów przemocy, które utrudniają świadczenie opieki zdrowotnej, powodują szkody lub zniszczenia obiektów lub pojazdów i w wyniku których zostają ranni lub giną pracownicy służby zdrowia i pacjenci. 

STATEMENT/18/5004

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar