Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanidisa paziņojums 2018. gada Pasaules humānās palīdzības dienā.

Briselē, 2018. gada 17. augustā

Atceroties pirms 15 gadiem notikušo bumbas sprādzienu ANO galvenajā mītnē Bagdādē, Eiropas Savienība apliecina cieņu visiem palīdzības sniedzējiem, kuri riskē ar savu dzīvību, lai nodrošinātu humānās palīdzības sniegšanu visā pasaulē. Eiropas Savienības lielākās rūpes ir panākt, ka bez atkāpēm tiek ievērotas starptautiskās tiesības, nodrošināta humānās palīdzības darbinieku veselība un drošība un netiek traucēta piekļuve palīdzības saņēmējiem.

Gaidot 2018. gada Pasaules humānās palīdzības dienu, augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni un ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis nāca klajā ar šādu paziņojumu:

“Konfliktu gadījumā bieži vien vislielākos zaudējumus cieš civiliedzīvotāji, un joprojām mēdz notikt uzbrukumi — arī humānās palīdzības darbiniekiem. 

Pagājušā gada laikā šādi uzbrukumi laupīja civiliedzīvotāju un humānās palīdzības sniedzēju dzīvības gan Afganistānā un Nigērijā, gan Centrālāfrikas Republikā un Jemenā. Šādi vardarbības akti ir smags starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Dzīvības glābšana nedrīkst maksāt kāda cita cilvēka dzīvību.

Pēdējo divdesmit gadu laikā nozīmīgos uzbrukumos cietuši gandrīz 4400 humānās palīdzības darbinieku, no kuriem vairāk nekā trešdaļa tika nogalināti. Pasaules humānās palīdzības diena ir iespēja godināt šos pašaizliedzīgos humānistus un iestāties par viņu veselību un drošību.

Saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām visām konfliktos iesaistītajām pusēm ir pienākums nodrošināt humānās palīdzības darbinieku drošību un veicināt netraucētu un ilgstošu humānās palīdzības piekļuvi, lai palīdzību varētu saņemt visi cilvēki, kam tā nepieciešama.

Humānās palīdzības sniegšanas ziņā ES apsteigusi citas pasaules valstis. Mūsu starptautiskās iesaistīšanās pamatā joprojām ir principiāla humānās palīdzības sniegšana un starptautisko humanitāro tiesību ievērošana.”

 

Vispārīga informācija

Mērķtiecīgos vai neselektīvos uzbrukumos konfliktu zonās ik dienas iet bojā vai tiek ievainoti civiliedzīvotāji. Konfliktu rezultātā rekordliels skaits cilvēku ir bijuši spiesti bēgt no mājām — visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti vairāk nekā 68,5 miljoni cilvēku, no kuriem puse ir bērni līdz 18 gadu vecumam.

2017. gadā Eiropas Savienība humānās palīdzības operācijām vairāk nekā 80 dažādās pasaules valstīs mobilizēja vairāk nekā 2,43 miljardus eiro. Liela daļa no minētā finansējuma tika piešķirta konflikta skarto iedzīvotāju atbalstam Sīrijā un bēgļiem tās kaimiņvalstīs un kaimiņu reģionos. ES turpināja atbalstīt personas, kas pārvietotas ilgstošu konfliktu rezultātā, — no Afganistānas līdz Kolumbijai un Āfrikas ragam—, kā arī reaģēja uz jaunām krīzēm, piemēram, uz rohindžu pārvietošanu.

Straujais starptautisko humanitāro tiesību (SHT) un humanitāro principu tīšu pārkāpumu pieaugums ir padarījis aizsardzību par svarīgāko problēmu mūsdienu humānās palīdzības kontekstā. 2017. gadā vairāk nekā 10 % ES humānās palīdzības budžeta tika novirzīti humānās aizsardzības jomas pasākumiem. 

ES arvien iestājās par aizsardzības stiprināšanu un SHT ievērošanu, tai skaitā, izmantojot dialogu, paziņojumus un iniciatīvas, kā arī piešķirot finansējumu darbinieku un partneru apmācībai par SHT un uz plašu sabiedrību orientētiem SHT popularizēšanas un izpratnes vairošanas pasākumiem. 

Piemēram, ar ES atbalstu Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (SSKK) izstrādāja kampaņu “Health-Care in Danger”, kas sabiedrībā vairo izpratni par vardarbības aktu plašo un būtisko ietekmi, jo tie apgrūtina veselības aprūpes nodrošināšanu, sabojā vai iznīcina iekārtas vai transportlīdzekļus un ievaino vai nogalina veselības aprūpes darbiniekus un pacientus. 

STATEMENT/18/5004

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar