Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese avaldus 2018. aasta üleilmse humanitaarabi päeva puhul

Brüssel, 17. august 2018

ÜRO Bagdadi peakorteri pommitamise 15. aastapäeval avaldab Euroopa Liit austust abitöötajatele, kes teevad tööd täie pühendumisega ja riskivad oma eluga, et anda humanitaarabi kogu maailmas. Euroopa Liit pöörab väga suurt tähelepanu rahvusvahelise õiguse kõrvalekaldumatule täitmisele ning humanitaarabitöötajate turvalisusele ja julgeoleku tagamisele. Lisaks peab Euroopa Liit väga oluliseks, et humanitaarabi andjatel oleks takistamatu juurdepääs abi vajajatele.

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ning ELi humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides tegid 2018. aasta üleilmse humanitaarabi päeva eel järgmise avalduse:

„Konflikti käigus maksavad sageli kõige kõrgemat hinda tsiviilisikud. Rünnakud, sealhulgas abitöötajate vastu suunatud rünnakud, ei lakka. 

Viimase aasta jooksul on need kallaletungid nõudnud tsiviilisikute ja humanitaarabitöötajate elusid paljudes riikides Afganistanist Nigeeriani ja Kesk-Aafrika Vabariigist Jeemenini. Sellised rünnakud on rahvusvahelise humanitaarõiguse ränk rikkumine. Elupäästmise eest ei tohiks keegi oma elu kaotada.

Viimase kahekümne aasta jooksul on peaaegu 4400 humanitaarabitöötajat kannatanud suurte kallaletungide tõttu. Neist rohkem kui kolmandik hukkus. Üleilmne humanitaarabi päev pakub võimalust avaldada austust pühendunud humanitaarabitöötajatele ning kinnitada oma toetust nende ohutuse ja julgeoleku suurendamisele.

Kõigil konfliktiosalistel on rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt kohustus tagada humanitaarabitöötajate ohutus ning võimaldada humanitaarabi takistusteta ja järjepidev kohaletoimetamine, et abi jõuaks kõigi vajajateni.

EL on üks maailma suurimatest humanitaarabi andjatest. Meie rahvusvahelises tegevuses on alati kesksel kohal humanitaarabi andmise põhimõtete edendamine ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine.“

 

Taust

Paljud konfliktipiirkondades elavad tsiviilisikud saavad surma või haavata sihipäraste või valimatute kallaletungide käigus. Konfliktide tõttu on sunnitud oma kodust lahkuma enneolematult palju inimesi. Maailmas on 68,5 miljonit põgenikku, kellest pooled on alla 18aastased lapsed.

2017. aastal eraldas EL 2,43 miljardit eurot humanitaarabi andmiseks rohkem kui 80 maailma riigis. Suur osa sellest kasutati Süüria konfliktipiirkondadesse jäänud elanike ning naaberriikidesse ja -piirkondadesse saabunud põgenike abistamiseks. EL on jätkanud ka pikaajaliste konfliktide eest põgenenute toetamist paljudes piirkondades alates Afganistanist kuni Colombia ja Aafrika Sarveni, ning suunab abi ka uute kriiside käes kannatajatele, näiteks ümberasustatud rohingjatele.

Rahvusvahelise humanitaarõiguse ja humanitaarpõhimõtete tahtliku rikkumise juhtumite arvu järsu suurenemise tõttu on humanitaarkaitse muutunud humanitaarabi andmise valdkonna suurimaks probleemiks. 2017. aastal oli rohkem kui 10 % ELi humanitaarabi eelarvest ette nähtud humanitaarkaitse meetmetele. 

EL edendab humanitaarkaitset ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist dialoogi, avalduste ja algatuste, personali ja partnerite rahvusvahelise humanitaarõiguse alase koolituse rahastamise ning üldsuse teavitamise ja teadlikkuse tõstmise kaudu. 

Nii näiteks algatas Rahvusvaheline Punase Risti Komitee ELi toel konfliktipiirkondades tervishoiu edendamise kampaania. Kampaania eesmärk on suurendada teadlikkust sellest, millist ulatuslikku ja sügavat mõju avaldavad kallaletungid tervishoiule, takistades tervishoiuteenuste osutamist, rikkudes või hävitades hooneid ja sõidukeid ning vigastades ja tappes patsiente ja tervishoiutöötajaid. 

STATEMENT/18/5004

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar