Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese u příležitosti Světového humanitárního dne 2018

Brusel 17. srpna 2018

U příležitosti 15. výročí pumového útoku na ústředí OSN v Bagdádu vzdává Evropská unie hold humanitárním pracovníkům, kteří nasazují své životy a odhodlaně poskytují po celém světě humanitární pomoc. Pro Evropskou unii je v tomto ohledu velmi důležité jednoznačné dodržování mezinárodního práva, bezpečnost a ochrana humanitárních pracovníků a jejich neomezený přístup k lidem v nouzi.

V předvečer Světového humanitárního dne 2018 vysoká představitelka a místopředsedkyně Federica Mogheriniová a komisař EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides učinili následující prohlášení:

„V konfliktech často platí nejvyšší cenu civilní obyvatelstvo. Nadále dochází k útokům, kterých nejsou ušetřeni ani humanitární pracovníci. 

V uplynulém roce si tyto útoky, ať už k nim došlo v Afghánistánu, Nigérii, Středoafrické republice či Jemenu, vyžádaly životy civilního obyvatelstva a humanitárních pracovníků. Tyto násilné činy představují hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Cenou za záchranu životů by neměly být životy jiných.

Za poslední dvě desetiletí bylo velkými útoky postiženo téměř 4 400 humanitárních pracovníků. Více než jedna třetina z nich byla zabita. Světový humanitární den je příležitostí vzdát poctu těmto odhodlaným pracovníkům a zasazovat se o jejich bezpečnost a ochranu.

Všechny strany konfliktu mají podle mezinárodního humanitárního práva povinnost zajistit bezpečnost humanitárních pracovníků a umožnit neomezený a trvalý přístup k humanitární pomoci, aby se dostala ke všem lidem, kteří ji potřebují.

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Základem naší mezinárodní angažovanosti zůstává i nadále podpora poskytování humanitární pomoci založená na příslušných zásadách a dodržování mezinárodního humanitárního práva.“

 

Souvislosti

V oblastech zasažených konfliktem jsou při cílených či nerozlišujících útocích běžně usmrcováni či zraňováni civilisté. Různé konflikty donutily rekordní množství lidí uprchnout ze svých domovů: ve světě je nyní 68,5 milionu nuceně vysídlených osob, z nichž polovina jsou děti mladší 18 let.

V roce 2017 uvolnila Evropská unie více než 2,43 miliardy eur na operace humanitární pomoci ve více než 80 zemích po celém světě. Značná část této sumy podpořila jednak obyvatelstvo postižené konfliktem v Sýrii, jednak uprchlíky v sousedních zemích a regionech. EU rovněž nadále podporovala osoby vysídlené v důsledku dlouhodobých konfliktů v Afghánistánu, Kolumbii či Africkém rohu. Reagovala také na vznikající krize, jako je např. vysídlování Rohingyů.

Vzhledem k prudkému nárůstu úmyslného porušování mezinárodního humanitárního práva a humanitárních zásad je nyní v kontextu humanitární pomoci hlavním úkolem zajištění ochrany. V roce 2017 bylo pro tyto účely vyčleněno více než 10 % rozpočtu EU na humanitární pomoc. 

EU se i nadále zasazovala o posílení ochrany a dodržování mezinárodního humanitárního práva, a to mimo jiné formou dialogu, prohlášení a různých iniciativ. Financovala rovněž odbornou přípravu v oblasti mezinárodního humanitárního práva určenou personálu a partnerům a podporovala osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost. 

Mezinárodní výbor Červeného kříže tak například s podporou EU spustil kampaň Health-Care in Danger (Zdravotní péče v ohrožení), která zvyšuje povědomí o rozsáhlých a závažných dopadech násilných činů, které brání poskytování zdravotní péče, poškozují nebo ničí příslušná zařízení či vozidla a při nichž dochází ke zranění či zabití zdravotnických pracovníků a pacientů. 

STATEMENT/18/5004

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar