Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Förste vice ordförande Frans Timmermans och kommissionär Věra Jourovás uttalande inför den 2 augusti, minnesdagen för förintelsen av romer

Bryssel den 1 augusti 2018

– Inför minnesdagen för förintelsen av romer vill vi hedra minnet av de hundratusentals romer som fallit offer för förintelsen.

Omkring 500 000 romer över hela Europa dödades av nazisterna och deras medlöpare, vilket motsvarade minst en fjärdedel av alla romer i Europa vid den tidpunkten. Avhumaniseringen av romer och andra minoriteter var ett första steg för att möjliggöra dessa avskyvärda brott. Detta är något i måste minnas i dag, och vi måste med kraft och engagemang försvara våra gemensamma europeiska värderingar om jämlikhet och icke-diskriminering.

För många européer är romerna förintelsens bortglömda offer . Genom att minnas deras historiska förföljelse kan vi också påminna oss om behovet av lösa de problem som de fortfarande står inför i dag och som ofta förbises. Sju decennier efter förintelsen utsätts sinter och romer fortfarande för hat, våld, diskriminering och rasism på daglig basis. Och många har fortfarande inte tillgång till grundläggande förnödenheter såsom en anständig bostad, utbildning eller hälso- och sjukvård.

Alla EU:s medlemsländer har en skyldighet att utveckla konkreta strategier för att bevara minnet av historiska grymheter, att skydda och bevara historiska platser och att främja utbildning och forskning inom detta område. Det är dessutom alla vår skyldighet i EU att behandla våra medmänniskor med värdighet och respekt, särskilt de mest sårbara i vårt samhälle.

Bakgrund

Den 2 augusti varje år hedrar Europeiska kommissionen minnet av de romer som fallit offer för förintelsen, och bekräftar sitt engagemang för att bekämpa antiziganism, antisemitism, rasism och andra former av intolerans.

I maj 1944 började nazisterna att planera den ”slutliga lösningen” för det ”zigenska familjelägret” i Auschwitz. Det ursprungligen planerade datumet för avvecklingen av lägret var den 16 maj 1944. När SS försökte tvinga ut fångarna ur barackerna mötte de ett uppror av romska män, kvinnor och barn, beväpnade bara med käppar, verktyg och stenar, och slutligen fick SS dra sig tillbaka. Den 2 augusti 1944 beordrades återigen avveckling av lägret, och uppemot 3 000 romska män, kvinnor och barn dödades i gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Uppskattningsvis 19 00 av de 23 000 romer som sändes till Auschwitz dödades där.

I år den 2 augusti kommer tjänstemän från Europeiska kommissionen att ansluta sig till en grupp romska överlevande från förintelsen och unga romer i det forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau i Polen. Högtidlighållandet anordnas av centralrådet för tyska sinter och romer, tillsammans med föreningen för romer i Polen. Det sammanför 300 unga romer och andra personer från 20 europeiska länder för att öka medvetenheten om förintelsen av romer.

EU har länge framhållit att romerna måste integreras bättre. EU:s institutioner och alla EU-länder har ett gemensamt ansvar för att förbättra romernas levnadsvillkor och integration. 2011 efterlyste Europeiska kommissionen nationella strategier för integrering av romer. Vid halvtidsöversynen 2017 utvärderade de framsteg som gjorts sedan lanseringen av EU-ramen (se pressmeddelande).

Ytterligare information

Rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion.

Pressmeddelande om att många romer lever under samma villkor som människor i världens fattigaste länder

Infografik om hinder för inkludering av romer

Pressmeddelande om utvärderingen av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020

EU-plattformen för romers integrering

Programmet Romact för lokala myndigheter

STATEMENT/18/4749

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar