Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárky Jourovej k 2. augustu – Dňu pamiatky rómskych obetí holokaustu

Brusel 1. august 2018

„Pri príležitosti Dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu si chceme uctiť pamiatku státisícov rómskych obetí holokaustu.

Nacisti a ich kolaboranti usmrtili približne 500 000 Rómov z celej Európy, ktorí v tom čase predstavovali minimálne štvrtinu celkovej populácie Rómov. Dehumanizácia Rómov a iných menšín bola prvým krokom umožňujúcim vykonanie týchto ohavných zločinov. Nesmieme na to ani dnes zabúdať a musíme energicky a odhodlane brániť naše spoločné európske hodnoty rovnosti a nediskriminácie.

Rómovia sú pre mnohých Európanov zabudnutými obeťami holokaustu. Ich historické prenasledovanie nám pripomína potrebu riešiť problémy, ktorým v súčasnosti stále čelia a ktoré sa príliš často prehliadajú. Aj po sedemdesiatich rokoch čelia Sinti a Rómovia každodenne nenávisti, násiliu, diskriminácii a rasizmu. A mnohí z nich stále nemajú prístup k základným potrebám, ako je dôstojné bývanie, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť.

Povinnosťou všetkých členských štátov EÚ je zabezpečiť účinné politiky zaisťujúce, že sa nezabudne na brutálne činy spáchané v minulosti, že sa budú chrániť a zachovávať historické miesta a podporovať vzdelávanie a výskumu v tejto oblasti. Je povinnosťou každého z nás v EÚ zaobchádzať s našimi spoluobčanmi, a to najmä s tými najzraniteľnejšími v našej spoločnosti, dôstojne a s rešpektom.“

Súvislosti

Európska komisia každý rok 2. augusta vzdáva poctu pamiatke rómskych obetí holokaustu a opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu, antisemitizmu, rasizmu a iným formám neznášanlivosti.

V máji 1944 začali nacisti realizovať svoj plán „konečného riešenia“ „cigánskeho rodinného tábora“ v Osvienčime (Auschwitz). Začiatok likvidácie rómskeho tábora bol naplánovaný na 16. mája 1944. Keď sa jednotky SS pokúsili vyhnať väzňov z barakov, rómski muži, rómske ženy a deti sa proti nim vzbúrili. Nemali nijaké zbrane, iba palice, nástroje a kamene, no i tak prinútili jednotky SS stiahnuť sa. Následne bol 2. augusta 1944 rozkaz vydaný znova asi 3 000 rómskych mužov, žien a deti skončilo v plynových komorách tábora Osvienčim-Brezinka (Auschwitz-Birkenau). Odhaduje sa, že 19 000 z 23 000 Rómov, ktorí boli poslaní do tábora v Osvienčime, tam zomrelo.

Úradníci Európskej komisie si tento rok 2. augusta spolu so skupinou Rómov, ktorí prežili holokaust, ako aj s mladými Rómami, pripomenú tieto udalosti v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka v Poľsku. Toto pripomenutie si rómskeho holokaustu zorganizovala Ústredná rada nemeckých Sintov a Rómov spolu so Združením Rómov v Poľsku. Spája 300 mladých Rómov a mladých ľudí nerómskeho pôvodu z 20 európskych krajín s cieľom zvýšiť informovanosť o rómskych obetiach holokaustu.

EÚ už dlho zdôrazňuje potrebu lepšej integrácie Rómov. Európske inštitúcie a každá krajina EÚ nesú spoločnú zodpovednosť za zlepšenie životných podmienok a integrácie Rómov. Európska komisia v roku 2011 vyzvala k prijatiu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. V strednodobom hodnotení z roku 2017 sa hodnotil pokrok dosiahnutý od zavedenia rámca EÚ (pozri tlačovú správu).

Viac informácií

Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva: Pretrvávajúci problém: protirómske zmýšľanie ako prekážka začleňovania Rómov.

Tlačová správa o počte Rómov, ktorí čelia rovnakým životným podmienkam ako ľudia v najchudobnejších krajinách sveta

Infografika o prekážkach pri začleňovaní Rómov

Tlačová správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020

Európska platforma pre začleňovanie Rómov

Program ROMACT pre miestne orgány

STATEMENT/18/4749

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar