Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarația prim-vicepreședintelui Timmermans și a comisarului Jourová înaintea Zilei de comemorare a Holocaustului romilor la 2 august

Bruxelles, 1 august 2018

„Înaintea Zilei de comemorare a Holocaustului romilor, aducem omagiu memoriei a sute de mii de romi care au fost victime ale Holocaustului.

Naziștii și colaboratorii lor au ucis aproximativ 500 000 de romi din întreaga Europă, cifră care reprezenta în momentul respectiv cel puțin un sfert din întreaga populația romă. Dezumanizarea romilor și a altor minorități a fost prima etapă în comiterea acestor crime odioase. Astăzi trebuie să ne amintim de acest lucru și să apărăm cu fermitate și cu pasiune egalitatea și nediscriminarea, care sunt valorile noastre europene comune.

Pentru mulți europeni, romii sunt victimele uitate ale Holocaustului. Rememorarea persecuției lor din trecut ne amintește necesitatea de a rezolva problemele cu care romii se confruntă în continuare și astăzi, probleme prea des ignorate. Șapte decenii mai târziu, populația sinti și romă încă se confruntă zilnic cu ură, violență, discriminare și rasism. Mulți dintre ei nu au încă acces la bunurile de primă necesitate, cum ar fi locuințe decente, educație și asistență medicală.

Este datoria tuturor statelor membre ale UE să asigure politici eficace care să permită rememorarea atrocităților istorice, protejarea și conservarea siturilor istorice, precum și promovarea educației și a cercetării în acest domeniu. De asemenea, este datoria fiecăruia dintre noi, cetățeni europeni, să ne tratăm concetățenii cu demnitate și respect, în special persoanele cele mai vulnerabile din societatea noastră.”

Context

În fiecare an, la 2 august, Comisia Europeană aduce un omagiu amintirii romilor care au fost victime ale Holocaustului și își reafirmă angajamentul ferm de a combate atitudinile discriminatorii față de romi, antisemitismul, rasismul și alte forme de intoleranță.

În mai 1944, naziștii au început să planifice „Soluția finală” pentru „tabăra familiilor de țigani” din Auschwitz. Data inițială pentru lichidarea „taberei de țigani” a fost planificată pentru 16 mai 1944. În momentul în care trupele SS au încercat să scoată cu forța deținuții din barăci, acestea s-au lovit de rebeliunea bărbaților, femeilor și copiilor romi, înarmați doar cu bețe, unelte și pietre. În cele din urmă, trupele SS au fost nevoite să se retragă. Apoi, la 2 august 1944, ordinul a fost emis din nou și aproape 3 000 de bărbați, femei și copii romi au fost exterminați în camerele de gazare de la Auschwitz-Birkenau. Se estimează că 19 000 din cei 23 000 de romi trimiși la Auschwitz au murit acolo.

Anul acesta, la 2 august, reprezentanți ai Comisiei Europene se vor alătura unui grup de supraviețuitori ai Holocaustului romilor și de tineri romi în fostul lagăr de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, în Polonia. Această comemorare, organizată de Consiliul central german al populației sinti și romă împreună cu Asociația romilor din Polonia, reunește 300 de tineri, romi sau nu, din 20 de țări europene pentru a sensibiliza publicul cu privire la Holocaustul romilor.

De mult timp, UE a subliniat necesitatea unei mai bune integrări a romilor. Instituțiile europene și fiecare țară din UE au responsabilitatea comună de a îmbunătăți condițiile de viață și integrarea romilor. În 2011, Comisia Europeană a solicitat elaborarea unor strategii naționale pentru integrarea romilor. Evaluarea intermediară din 2017 a trecut în revistă progresele înregistrate de la lansarea cadrului UE (a se vedea comunicatul de presă).

Pentru informații suplimentare

Raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: O preocupare continuă: atitudinea discriminatorie față de romi, o barieră în calea incluziunii lor.

Comunicat de presă privind numărul persoanelor de etnie romă care trăiesc în aceleași condiții ca populațiile din țările mai sărace ale lumii

Infografic privind barierele în calea incluziunii romilor

Comunicat de presă privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020

Platforma europeană pentru incluziunea romilor

Programul ROMACT, destinat autorităților locale

STATEMENT/18/4749

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar