Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Věry Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów w dniu 2 sierpnia

Bruksela, 1 sierpnia 2018 r.

Przed Europejskim Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów pragniemy upamiętnić setki tysięcy romskich ofiar Holokaustu.

Około 500 tys. Romów pochodzących z całej Europy zostało zabitych przez nazistów i ich kolaborantów, co stanowiło co najmniej jedną czwartą całej romskiej populacji w tamtym okresie. Odczłowieczenie Romów i innych mniejszości było pierwszym krokiem w kierunku ułatwiania tych haniebnych zbrodni. Musimy dzisiaj o tym pamiętać i zdecydowanie i żarliwie bronić naszych wspólnych europejskich wartości, jakimi są równość i niedyskryminacja.

Dla wielu Europejczyków Romowie są zapomnianymi ofiarami Holokaustu. Upamiętnienie historycznych prześladowań, których doświadczyli, przypomina nam o potrzebie stawienia czoła wyzwaniom, przed którymi stają oni obecnie, a które są zbyt często niedostrzegane. Siedemdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach Sinti i Romowie nadal doświadczają nienawiści, przemocy, dyskryminacji i rasizmu w życiu codziennym. Dla wielu z nich zaspokojenie tak podstawowych potrzeb, jak godziwe warunki mieszkaniowe, edukacja i opieka zdrowotna nadal nie jest możliwe.

Obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE jest zapewnienie skutecznej polityki służącej zachowaniu w pamięci historycznych aktów okrucieństwa, a także ochrona i zabezpieczenie historycznych miejsc oraz promowanie edukacji i badań naukowych w tej dziedzinie. Obowiązkiem każdego z nas w UE jest natomiast traktowanie z godnością i szacunkiem naszych współobywateli, w szczególności tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w naszym społeczeństwie.

Kontekst

Każdego roku w dniu 2 sierpnia Komisja Europejska składa hołd ofiarom Holokaustu Romów i potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz zwalczania antycyganizmu, antysemityzmu, rasizmu i innych form nietolerancji.

W maju 1944 r. naziści zaczęli planować „ostateczne rozwiązanie” dla familijnego obozu romskiego w Auschwitz. Początkowy termin likwidacji obozu romskiego wyznaczono na dzień 16 maja 1944 r. Kiedy SS-mani próbowali siłą wypędzić więźniów z baraków, spotkali się z buntem romskich mężczyzn, kobiet i dzieci, uzbrojonych jedynie w kije, narzędzia i kamienie. Ostatecznie SS-mani musieli się wycofać. W dniu 2 sierpnia 1944 r. ponownie wydano ten sam rozkaz i około 3 tys. romskich mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zamordowanych w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau. Szacuje się, że w Auschwitz zmarło 19 tys. z 23 tys. Romów, których umieszczono w obozie.

W tym roku w dniu 2 sierpnia urzędnicy Komisji Europejskiej dołączą do grupy Romów, którzy przeżyli Holokaust, oraz młodych Romów, na terytorium byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Polsce. Aby szerzyć wiedzę o Holokauście Romów, w tym wydarzeniu upamiętniającym, zorganizowanym przez Centralną Radę Niemieckich Sinti i Romów i Stowarzyszenie Romów w Polsce, weźmie udział 300 młodych osób pochodzenia romskiego i nieromskiego z 20 państw europejskich.

UE od dawna podkreśla potrzebę lepszej integracji Romów. Instytucje europejskie i każdy kraj UE ponoszą wspólną odpowiedzialność za poprawę warunków życia i integrację Romów. W 2011 r. Komisja Europejska wezwała do opracowania krajowych strategii integracji Romów. W przeglądzie śródokresowym z 2017 r. podsumowano postępy poczynione od czasu wprowadzenia ram unijnych (zob. komunikat prasowy).

Więcej informacji

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Wciąż nierozwiązane kwestie: antycygańskość jako bariera na drodze do integracji Romów

Komunikat prasowy na temat liczby Romów żyjących na poziomie mieszkańców najbiedniejszych krajów świata

Infografika dotycząca barier na drodze do integracji Romów

Komunikat prasowy w sprawie oceny unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 2020 r.

Platforma europejska na rzecz integracji Romów

Program ROMACT dla władz lokalnych

STATEMENT/18/4749

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar