Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Verklaring van eerste vicevoorzitter Timmermans en commissaris Jourová voorafgaand aan 2 augustus, de dag waarop de Roma-holocaust wordt herdacht.

Brussel, 1 augustus 2018

Op de dag voor de herdenking van de Roma-holocaust eren wij de nagedachtenis van de honderdduizenden Roma-slachtoffers van de Holocaust.

Ongeveer 500 000 Roma uit heel Europa – op zijn minst een kwart van de totale Roma-bevolking in die jaren – werden door de nazi's en hun handlangers gedood.   Deze gruwelijke misdaad was het sluitstuk van een proces dat begon met de ontmenselijking van de Roma en andere minderheden. Het is zaak dit nu te gedenken en om onze gemeenschappelijke Europese waarden van gelijkheid en non-discriminatie krachtig en hartstochtelijk te verdedigen.

Veel Europeanen zijn zich er niet van bewust dat ook de Roma slachtoffer van de Holocaust zijn. Het herdenken van hun vervolging herinnert ons ook aan de noodzaak de problemen aan te pakken waarmee zij nog steeds te maken hebben en waaraan maar al te vaak voorbij wordt gegaan. Zeventig jaar later worden Sinti en Roma nog steeds dagelijks geconfronteerd met haat, geweld, discriminatie en racisme. En velen van hen hebben nog steeds geen toegang tot basisvoorzieningen als fatsoenlijke huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Het is de plicht van alle lidstaten van de EU om een doeltreffend beleid voor de herdenking van historische gruweldaden te voeren, historische sites te beschermen en in stand te houden en onderwijs en onderzoek op dit terrein te bevorderen. En het is de plicht van iedereen in de EU om zijn medeburgers met waardigheid en respect te behandelen, met name degenen die in onze samenleving het meest kwetsbaar zijn.”

Achtergrondinformatie

Ieder jaar op 2 augustus eert de Europese Commissie de nagedachtenis van de Roma-slachtoffers van de Holocaust en maakt zij eens te meer duidelijk dat zij zich zal blijven inzetten voor de bestrijding van zigeunerhaat, antisemitisme, racisme en andere vormen van intolerantie.

In mei 1944 begonnen de nazi 's met het plannen van de “Endlösung” in het “zigeuner-familiekamp” in Auschwitz. De datum die aanvankelijk voor het uitmoorden van het “zigeunerkamp” was gepland, was 16 mei 1944. Toen de SS probeerde om de gevangenen uit de barakken te drijven, ontstond er een opstand onder de Roma-mannen, -vrouwen en -kinderen, die met niet meer dan stokken, gereedschap en stenen waren bewapend. De SS moest uiteindelijk het veld ruimen. Op 2 augustus 1944 werd opnieuw het bevel tot ontruiming gegeven en werden zo'n 3 000 Roma, mannen, vrouwen en kinderen, in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau om het leven gebracht Van de 23 000 Roma die naar Auschwitz werden gedeporteerd, verloren naar schatting 19 000 daar hun leven.

Ambtenaren van de Europese Commissie zullen dit jaar op 2 augustus samen met een groep overlevenden van de Holocaust en jonge Roma een bezoek brengen aan het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Deze herdenking, die door de Centrale Raad van Duitse Sinti en Roma samen met de Vereniging van Roma in Polen wordt georganiseerd, brengt 300 jonge Roma en niet-Roma uit 20 Europese landen samen en heeft als doel meer aandacht voor de Roma-holocaust te vragen.

Sinds lange tijd pleit de EU voor een betere integratie van Roma. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Europese instellingen en de afzonderlijke EU-landen om de levensomstandigheden en de integratie van de Roma te verbeteren. In 2011 riep de Europese Commissie op tot het opzetten van nationale strategieën voor de integratie van de Roma. In de tussentijdse evaluatie van 2017 werd de balans opgemaakt van de vooruitgang die sinds de invoering van het EU-kader werd bereikt (zie persbericht).

Nadere informatie

Verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: Een aanhoudende zorg: zigeunerhaat als een belemmering voor de integratie van Roma.

Persbericht over het aantal Roma met dezelfde leefomstandigheden als mensen in ontwikkelingslanden

Infographic over belemmeringen voor Roma-integratie

Persbericht over de evaluatie van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020

Het Europees platform voor inclusie van de Roma

ROMACT-programma voor lokale overheden

STATEMENT/18/4749

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar