Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa un komisāres Veras Jourovas paziņojums pirms romu holokausta upuru piemiņas dienas 2. augustā

Briselē, 2018. gada 1. augustā

Pirms romu holokausta upuru piemiņas dienas mēs godinām simtiem tūkstošu romu tautības holokausta upuru piemiņu.

Nacisti un viņu līdzskrējēji visā Eiropā nogalināja aptuveni pusmiljonu romu, iznīcinot vismaz ceturtdaļu no tajā laikā Eiropā dzīvojošajiem romiem. Romu un citu minoritāšu dehumanizācija bija pirmais solis, kas ļāva notikt šiem briesmīgajiem noziegumiem. Šodien to nedrīkstam aizmirst, un mums apņēmīgi un kaismīgi jāaizstāv līdztiesība un nediskriminēšana, kas ir Eiropas kopīgās vērtības.

Daudzviet Eiropā romi ir aizmirstie holokausta upuri. Atmiņas par romu kādreizējo vajāšanu atgādina nepieciešamību risināt problēmas, kuras romus vēl aizvien skar mūsdienās un kuras bieži vien paslīd garām nepamanītas. Ir pagājušas septiņas desmitgades, bet sinti un romi joprojām ik dienas saskaras ar naidu, vardarbību, diskrimināciju un rasismu. Daudziem no viņiem vēl aizvien nav iespēju apmierināt tādas pamatvajadzības kā pienācīgs mājoklis, izglītība un veselības aprūpe.

Visu ES dalībvalstu pienākums ir īstenot efektīvu politiku, kas neļautu aizmirst senāk pastrādātās zvērības, gādātu par vēsturisko piemiņas vietu aizsardzību un saglabāšanu un veicinātu izglītošanu un pētniecību šajā jomā. Turklāt katra ES iedzīvotāja pienākums ir ar cieņu un respektu izturēties pret līdzpilsoņiem, jo sevišķi pret sabiedrības neaizsargātāko daļu.

Priekšvēsture

Eiropas Komisija katru gadu 2. augustā godina romu holokausta upuru piemiņu un atkārtoti pauž nelokāmu apņemšanos apkarot neiecietīgu izturēšanos pret romiem, antisemītismu, rasismu un cita veida neiecietību.

1944. gada maijā nacisti Aušvicā sāka plānot “galīgo risinājumu čigānu ģimeņu nometnei”. Sākotnēji bija plānots, ka “čigānu nometnes” likvidācija sāksies 1944. gada 16. maijā. Kad esesieši centās izdzīt gūstekņus no barakām, viņiem pretī stājās romu vīrieši, sievietes un bērni, bruņojušies tikai ar nūjām, darbarīkiem un akmeņiem, un galu galā esesiešiem nācās atkāpties. Tad 1944. gada 2. augustā tika dota jauna pavēle, un gandrīz 3000 romu vīriešu, sieviešu un bērnu tika iznīcināti Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas nometnes gāzes kamerās. Tiek lēsts, ka no 23 000 romu, kurus nosūtīja uz Aušvicu, 19 000 tur gāja bojā.

Šāgada 2. augustā Eiropas Komisijas amatpersonas bijušajā Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas nometnē Polijā pievienosies grupai cilvēku, kam izdevās pārdzīvot romu holokaustu, un romu jauniešiem. Šī piemiņas diena, ko rīko Vācijas sintu un romu centrālā padome kopā ar Polijas romu apvienību, pulcē 300 romu un citu tautību jauniešus no 20 Eiropas valstīm un atgādina par romu holokaustu.

ES jau sen uzsvērusi nepieciešamību uzlabot romu integrēšanu. Eiropas iestādes un visas ES valstis ir kopīgi atbildīgas par romu dzīves apstākļu un integrācijas uzlabošanu. Eiropas Komisija 2011. gadā aicināja pieņemt valsts stratēģijas romu integrēšanai. 2017. gadā klajā laistajā vidusposma pārskatā tika aplūkoti kopš ES satvara pieņemšanas gūtie panākumi (sk. paziņojumu presei).

Sīkāka informācija

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojums: Ilgstošas bažas — antičigānisms kā šķērslis, kas traucē romu iekļaušanu.

Paziņojums presei par romiem, kuru dzīves apstākļi ir tādi paši kā cilvēkiem pasaules trūcīgākajās valstīs

Infografika par šķēršļiem, kas traucē romu iekļaušanu

Paziņojums presei par ES satvara izvērtēšanu attiecībā uz valsts stratēģijām romu integrēšanai līdz 2020. gadam

Eiropas romu iekļaušanas platforma

ROMACT programma vietējām iestādēm

STATEMENT/18/4749

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar