Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Frans Timmermans első alelnök és Věra Jourová biztos nyilatkozata a Roma Holokauszt Emléknapján

Brüsszel, 2018. augusztus 1.

A Roma Holokauszt Emléknapja alkalmából a Holokauszt több százezernyi roma áldozata emléke előtt tisztelgünk.

Európa különböző országaiból származó, mintegy 500 000 romát – ez akkoriban legalább a népességük negyedét képviselte – öltek meg a nácik és kollaboránsaik. Az első lépés pedig, amely e gyalázatos tettekhez vezetett, a romák és más kisebbségek emberi méltóságától való megfosztása volt. Amellett, hogy e szörnyűségekről ma sem szabad megfeledkeznünk, erélyesen és szenvedélyesen védelmeznünk kell az olyan közös európai értékeinket, mint az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség.

Számos európai előtt ismeretlen, hogy a Holokauszt rengeteg roma áldozatot követelt. Történelmi üldöztetésük felidézése arra emlékeztet bennünket, hogy foglalkoznunk kell azokkal a gyakran figyelmen kívül hagyott kihívásokkal, amelyekkel még a mai nap is szembesülniük kell . Hét évtized eltelte ellenére a szintók és romák még mindig naponta tapasztalják a velük szemben megnyilvánuló gyűlöletet, erőszakot, hátrányos megkülönböztetést és rasszizmust. Sokan közülük még olyan alapvető szükségletekhez sem jutnak, mint a tisztességes lakhatás, az oktatás vagy az egészségügyi ellátás.

Minden uniós tagállam kötelessége, hogy gondoskodjon a történelmi atrocitásokról való megemlékezésről, megóvja és megőrizze a történelmi emlékhelyeket, valamint előmozdítsa a témával kapcsolatos ismeretek terjesztését és kutatást. Nekünk az EU-ban mindannyiunk kötelessége, hogy minden egyes polgártársunk – különösen társadalmunk legkiszolgáltatottabb tagjainak – méltóságát tiszteletben tartsuk."

Háttér-információk

Az Európai Bizottság minden év augusztus másodikán megemlékezik a holokauszt roma áldozatairól és megerősíti a cigányellenesség, az antiszemitizmus, a rasszizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem melletti megingathatatlan elkötelezettségét.

Az auschwitzi családi cigánytáborra vonatkozóan a nácik 1944 májusában tűzték napirendre a „végső megoldás” végrehajtását. A cigánytábor megsemmisítésének időpontját először 1944. május 16-ára tervezték. Amikor az SS megkísérelte a fogvatartottakat kivezényelni a barakkokból, a csupán botokkal, szerszámokkal és kövekkel felfegyverzett férfiak, nők és gyermekek lázadásával találta magát szembe, ami a nácikat meghátrálásra késztette. Ezt követően 1944. augusztus 2-án újra megérkezett a parancs, és ekkor mintegy 3000 roma férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el Auschwitz-Birkenau gázkamaráiban. Az Auschwitzba küldött 23 000 roma közül mintegy 19 000-en veszítették életüket a koncentrációs táborban.

Idén augusztus 2-án az Európai Bizottság tisztviselői roma holokauszttúlélőkkel és roma fiatalokkal együtt látogatnak el Lengyelországba az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor területére. A megemlékezésen – melyet a Német Szintók és Romák Központi Tanácsa a Lengyelországi Romák Szövetségével közösen szervez – 20 európai ország 300 roma és nem roma származású fiatalja vesz részt. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a roma holokausztra.

Az EU régóta hangsúlyozza az erőteljesebb roma integráció szükségességét. Az európai intézményeknek és minden egyes uniós országnak közös felelőssége van abban, hogy javítsa a romák életkörülményeit és integrációját. Az Európai Bizottság 2011-ben felszólította a tagállamokat, hogy fogadjanak el nemzeti romaintegrációs stratégiákat. A 2017. évi félidős értékelés áttekintette az uniós keretrendszer beindítása óta elért haladást (lásd az erről szóló sajtóközleményt).

További információk

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Tartós kihívás: a romaintegrációt gátló cigányellenesség).

Sajtóközlemény a világ szegényebb országaiban élőkéhez hasonló életkörülményekkel szembesülő romák számáról

Infografika a romák társadalmi befogadásának akadályairól

Sajtóközlemény a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének 2020-ig terjedő értékeléséről

Európai Roma Platform

ROMACT program a helyi önkormányzatok számára

STATEMENT/18/4749

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar