Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja komissaari Věra Jourován lausuma romanien joukkotuhon muistopäivänä 2. elokuuta

Bryssel 1. elokuuta 2018

Romanien joukkotuhon eurooppalaisena muistopäivänä kunnioitamme satojatuhansia holokaustin romaniuhreja.

Natsit ja heidän yhteistyökumppaninsa surmasivat noin 500 000 romania eri puolilta Eurooppaa. Surmattujen määrä oli vähintään neljännes koko romaniväestöstä kyseisenä ajankohtana. Romanien ja muiden vähemmistöjen epäinhimillistäminen oli ensimmäinen askel kohti näitä hirvittäviä rikoksia. Meidän on muistettava tämä ja puolustettava voimakkaasti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, jotka ovat yhteisiä eurooppalaisia arvojamme.

Romanit ovat monille eurooppalaisille unohdettuja holokaustin uhreja. Heidän menneisyydessä kohtaamansa vainon muistaminen muistuttaa meitä tarpeesta ratkaista haasteet, joita he edelleen kohtaavat ja jotka jäävät liian usein vaille huomiota. Seitsemän vuosikymmentä on kulunut, ja sintit ja romanit kohtaavat edelleen päivittäin vihaa, väkivaltaa, syrjintää ja rasismia. Monilla ei ole vieläkään pääsyä peruspalveluihin, joita ovat esimerkiksi kohtuullinen asuminen, koulutus ja terveydenhuolto.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden velvollisuutena on varmistaa tehokkaat toimet menneisyyden hirmutekojen muistamiseksi, historiallisten paikkojen säilyttämiseksi sekä koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi tällä alalla. Ja meistä jokaisen velvollisuus EU:ssa on kohdella muita kansalaisiamme ihmisarvoa kunnioittavasti, erityisesti yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.”

Tausta

Euroopan komissio kunnioittaa joka vuosi 2. elokuuta holokaustin romaniuhrien muistoa ja vahvistaa sitoutumisensa romanivastaisuuden, antisemitismin, rasismin ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjumiseen.

Natsit alkoivat toukokuussa 1944 suunnitella ”mustalaisleiriä” koskevaa ”lopullista ratkaisua” Auschwitzissä. ”Mustalaisleirin” ensimmäiseksi likvidointipäiväksi oli suunniteltu 16. toukokuuta 1944. Kun SS yritti pakottaa vangit ulos kasarmeista, romanimiehet, -naiset ja -lapset nousivat kapinaan aseinaan pelkästään keppejä, työkaluja ja kiviä, ja lopulta SS:n oli vetäydyttävä. Uusi määräys annettiin 2. elokuuta 1944, ja noin 3 000 romanimiestä, -naista ja -lasta tapettiin sinä päivänä Auschwitz-Birkenaun kaasukammioissa. Auschwitziin lähetetyistä 23 000 romanista noin 19 000 menetti henkensä siellä.

Euroopan komission virkamiehiä osallistuu tänä vuonna 2. elokuuta yhdessä holokaustista henkiinjääneiden romanien ja nuoremman romanisukupolven edustajien kanssa Auschwitz-Birkenaun entisen keskitysleirin alueella Puolassa pidettävään muistotilaisuuteen. Tähän muistotilaisuuteen, jonka järjestävät Saksan sintien ja romanien keskusliitto ja Puolan romanien yhdistys, kokoontuu 300 romaninuorta ja muuta nuorta 20:stä Euroopan maasta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta romanien joukkotuhosta.

EU on jo pitkään korostanut tarvetta parantaa romanien integroimista. EU:n toimielimet ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa romanien integroimisesta ja heidän elinolojensa parantamisesta. Euroopan komissio kehotti vuonna 2011 laatimaan romanien kansallisia integrointistrategioita. Vuoden 2017 väliarvioinnissa tarkasteltiin EU:n puitekehyksen käyttöönoton jälkeen tapahtunutta edistymistä (ks. lehdistötiedote ).

Lisätietoja

Euroopan unionin perusoikeusviraston raportti: ”A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion”

Lehdistötiedote romanien elinoloista, jotka ovat usein yhtä huonot kuin köyhien maiden asukkailla

Infografiikkaa romanien osallistamista haittaavista esteistä

Lehdistötiedote vuoteen 2020 ulottuvien, romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden EU-puitekehyksen arvioinnista

Romanien osallisuutta käsittelevä eurooppalainen foorumi

Paikallisviranomaisille tarkoitettu ROMACT-ohjelma

STATEMENT/18/4749

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar