Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Věra Jourová avaldus 2. augustil tähistatava romade holokausti mälestuspäeva eel

Brüssel, 1. august 2018

Romade holokausti mälestuspäeva eel austame me sadade tuhandete romadest holokaustiohvrite mälestust.

Ligi 500 000 roma kõikjalt Euroopast tapeti natside ja nende liitlaste poolt, see moodustab vähemalt veerandi tolleaegsest romade elanikkonna koguarvust. Romade ja teiste vähemuste ebainimlikustamine oli esimene samm, mis aitas kaasa nende kohutavate kuritegude toimepanemisele. Me peame seda täna meeles pidama ning kaitsma jõuliselt ja kaljukindlalt Euroopa ühiseid võrdsuse ja mittediskrimineerimise väärtusi.

Romad on paljude eurooplaste jaoks holokausti unustatud ohvrid. Nende ajaloolise tagakiusamise mälestamine tuletab meile meelde vajadust tegeleda väljakutsetega, millega nad siiani silmitsi seisavad ja mis jäävad liiga sageli tähelepanuta. Seitse aastakümmet hiljem puutuvad sintid ja romad endiselt igapäevaselt kokku vihkamise, vägivalla, diskrimineerimise ja rassismiga. Paljudel ei ole ikka veel juurdepääsu eluks esmavajalikule – inimväärsele eluasemele, haridusele ja tervishoiule.

Kõigi ELi liikmesriikide kohus on tagada tõhus poliitika ajalooliste hirmutegude mäletamiseks, kaitsta ja säilitada ajaloolisi kohti ning edendada haridust ja teadusuuringuid selles valdkonnas. Meist igaühe kohus ELis on kohelda väärikalt ja austusega oma kaaskodanikke, eriti meie ühiskonnas kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi.“

Taust

Iga aasta 2. augustil austab Euroopa Komisjon roma holokaustiohvrite mälestust ning kinnitab taas oma vankumatut pühendumist võidelda romavastasuse, antisemitismi, rassismi ja muude sallimatuse vormide vastu.

1944. aasta mais hakkasid natsid kavandama „lõplikku lahendust“ mustlasperekondade laagri jaoks Auschwitzis. „Mustlaslaagri“ esialgseks likvideerimiskuupäevaks oli kavandatud 16. mai 1944. Kui SS püüdis vange barakkidest välja sundida, vastas neile vaid keppide, tööriistade ja kividega relvastatud roma meeste, naiste ja laste vastuhakk, ning lõpuks pidi SS taganema. Kuid 2. augustil 1944 tuli korraldus uuesti ning ligikaudu 3000 roma meest, naist ja last hukati Auschwitz-Birkenau koonduslaagri gaasikambrites. Hinnanguliselt suri Auschwitzis 23 000 sinna saadetud romast 19 000.

Selle aasta 2. augustil külastavad Euroopa Komisjoni ametnikud koos rühma holokausti üle elanud romade ja noorte romadega endist Auschwitz-Birkenau koonduslaagrit Poolas. Selle mälestusürituse korraldab Saksamaa sintide ja romade kesknõukogu koos romade assotsiatsiooniga Poolas ning sellel osalevad 300 roma ja mitteroma noort 20 Euroopa riigist, et suurendada teadlikkust romade holokaustist.

EL on pikka aega rõhutanud vajadust romade paremaks integreerimiseks. Euroopa institutsioonidel ja kõigil ELi liikmesriikidel on ühine kohustus parandada romade elutingimusi ja integratsiooni. Euroopa Komisjon kutsus 2011. aastal üles võtma vastu romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad. 2017. aasta vahearuandes esitati ülevaade edusammudest, mis on tehtud alates ELi raamistiku jõustumisest (vt pressiteadet).

Lisateave

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion.

Pressiteade romade arvu kohta, kes elavad maailma vaesemate riikide elanikega sarnastes tingimustes

Infograafik takistuste kohta romade kaasamisel

Pressiteade romasid käsitlevate 2020. aastani kehtivate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku hindamise kohta

Romade kaasamise Euroopa platvorm

Kohalikele ametiasutustele suunatud programm ROMACT

STATEMENT/18/4749

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar