Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande från EU och USA efter kommissionsordförande Jean-Claude Junckers besök i Vita huset

Washington den 25 juli 2018

Vi träffades i dag i Washington D.C. för att inleda en ny fas i förhållandet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen – en fas som kännetecknas av nära vänskap, starka handelsförbindelser som vi bägge tjänar på, bättre samarbete för säkerhet och välstånd i världen och en gemensam kamp mot terrorism.

Förenta staterna och Europeiska unionen har tillsammans över 830 miljoner invånare och står för mer än 50 % av världens BNP. Om vi samverkar kan vi göra vår värld bättre, säkrare och mer välmående.

Redan i dag har Förenta staterna och Europeiska unionen en bilateral handel på 1 biljon dollar – världens största ekonomiska relation. Vi vill ytterligare stärka den här ekonomiska relationen så att den gynnar alla amerikanska och europeiska medborgare.

Därför enades vi i dag om att först och främst samarbeta för noll tullar, noll icke-tariffära handelshinder och noll subventioner till alla industrivaror utom bilar. Vi kommer också att samarbeta för att minska hindren och öka handeln med tjänster, kemikalier, läkemedel, medicintekniska produkter och sojabönor.

Det öppnar marknader för jordbrukare och arbetstagare, ökar investeringarna och leder till större välstånd i både Förenta staterna och Europeiska unionen. Det gör också handeln mer rättvis och ömsesidig.

För det andra enades vi i dag om att stärka vårt strategiska energisamarbete. Europeiska unionen vill importera mer flytande naturgas (LNG) från Förenta staterna för att diversifiera energiförsörjningen.

För det tredje enades vi i dag om att inleda en tät dialog om standarder för att underlätta handeln, minska de byråkratiska hindren och sänka kostnaderna.

För det fjärde enades vi i dag om att med förenade krafter skydda amerikanska och europeiska företag bättre från orättvisa handelsmetoder på världsmarknaden. Vi kommer därför att samarbeta nära med likasinnade partnerländer för att reformera Världshandelsorganisationen och åtgärda orättvisa handelsmetoder, däribland immaterialrättsintrång, påtvingad tekniköverföring, industristöd, snedvridningar orsakade av statsägda företag samt överkapacitet.

Vi beslutade att genast tillsätta en arbetsgrupp med våra närmaste rådgivare för att gå vidare med denna gemensamma agenda. Dessutom ska arbetsgruppen fastställa åtgärder i närtid för att underlätta handelsutbytena och bedöma befintliga tullåtgärder. Medan vi arbetar med det kommer vi inte att bryta mot andan i detta avtal, så länge som inte någon part avslutar förhandlingarna.

Vi vill också lösa frågorna kring stål- och aluminiumtullarna och strafftullarna.

STATEMENT/18/4687


Side Bar