Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava ZDA in EU po obisku predsednika Junckerja v Beli hiši

Washington, 25. julija 2018

Danes sva se v Washingtonu srečala, da bi začela novo poglavje v odnosih med Združenimi državami in Evropsko unijo – poglavje tesnega prijateljstva, okrepljenih trgovinskih odnosov s koristmi za obe strani, boljšega sodelovanja na področju svetovne varnosti in blaginje ter skupnega boja proti terorizmu.

Združene države in Evropska unija imajo skupaj več kot 830 milijonov državljanov, njihov BDP pa znaša več kot polovico svetovnega BDP. Če se povežemo, lahko dosežemo, da bo naš planet boljši, varnejši in uspešnejši.

Združene države in Evropska unija že zdaj vzdržujejo dvostranske trgovinske odnose v vrednosti enega bilijona dolarjev, kar je najobsežnejša gospodarska povezava na svetu. V korist vseh ameriških in evropskih državljanov želiva te trgovinske odnose še okrepiti.

Zato sva se danes dogovorila, da si bova skupaj prizadevala za ničelne carine, ničelne netarifne ovire in ničelne subvencije za neavtomobilsko industrijsko blago. Prizadevala si bova tudi za zmanjšanje ovir in povečanje trgovine s storitvami, kemikalijami, farmacevtskimi izdelki, medicinskimi proizvodi in sojo.

To bo odprlo trge za kmete in delavce, spodbudilo naložbe in povečalo blaginjo tako v Združenih državah kot Evropski uniji. Prav tako bo zagotovilo pravičnejšo in vzajemnejšo trgovino.

Poleg naštetega sva sklenila okrepiti strateško sodelovanje na področju energije. Evropska unija želi uvažati več utekočinjenega zemeljskega plina iz Združenih držav za diverzifikacijo dobave energije.

Dogovorila sva se tudi o začetku tesnega dialoga o standardih, da bi se olajšala trgovina, zmanjšale birokratske ovire in občutno znižali stroški.

Nadalje sva sklenila, da bova združila moči za boljšo zaščito ameriških in evropskih podjetij pred nepoštenimi svetovnimi trgovinskimi praksami. Zato bova tesno sodelovala s podobno mislečimi partnerji za reformo STO in obravnavo nepoštenih trgovinskih praks, vključno s krajo intelektualne lastnine, prisilnim prenosom tehnologije, industrijskimi subvencijami, izkrivljanjem, ki ga povzročajo državna podjetja, in presežkom zmogljivosti.

Odločila sva se, da takoj ustanoviva izvršno delovno skupino, sestavljeno iz najinih najbližjih svetovalcev, ki bo začela izvajati to skupno agendo. Opredelila bo tudi kratkoročne ukrepe za olajšanje trgovinskih izmenjav in ocenila obstoječe tarifne ukrepe. Dokler bodo potekala ta prizadevanja, ne bova delovala v nasprotju z duhom tega sporazuma, razen če katera od strani prekine pogajanja.

Razrešiti želiva tudi vprašanja v zvezi s carinami na jeklo in aluminij ter povračilnimi carinami.

STATEMENT/18/4687


Side Bar