Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie USA a EÚ po návšteve predsedu Junckera v Bielom dome

Washington 25. júl 2018

Zišli sme sa dnes vo Washingtone D.C., aby sme začali novú fázu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou – fáza úzkeho priateľstva, pevných obchodných vzťahov, ktoré budú prospešné pre obe strany, lepšej spolupráce v záujme celosvetovej bezpečnosti a prosperity a spoločného boja proti terorizmu.

Spojené štáty a Európska únia majú spoločne viac ako 830 miliónov občanov a tvoria viac ako 50 percent celosvetového HDP. Ak spojíme svoje sily, môže byť naša planéta lepším, bezpečnejším a prosperujúcejším miestom.

Už dnes dosahuje hodnota dvojstranných obchodných vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou jeden bilión dolárov, a je tak najväčším obchodným vzťahom na svete. Chceme tento obchodný vzťah ešte viac posilniť v prospech všetkých amerických a európskych občanov.

Preto sme sa dnes v prvom rade dohodli, že sa budeme spoločne usilovať, aby sa na priemyselné výrobky okrem výrobkov automobilového priemyslu vzťahovali nulové clá, nulové nesadzobné prekážky a nulové subvencie. Budeme tiež pracovať na odstraňovaní prekážok a zvyšovaní obchodu so službami, chemickými látkami, liekmi, medicínskymi výrobkami, ako aj sójovými bôbmi.

Vďaka tomu dôjde k otvoreniu trhov pre poľnohospodárov a pracovníkov, vzrastú investície a zvýši sa prosperita Spojených štátov a Európskej únie. Obchod bude taktiež spravodlivejší a posilní sa jeho recipročný charakter.

Po druhé sme sa dnes dohodli na posilnení našej strategickej spolupráce v oblasti energetiky. Európska únia chce zo Spojených štátov dovážať viac skvapalneného zemného plynu (LNG), aby diverzifikovala svoje zásobovanie energiou.

Po tretie sme sa dnes dohodli na začatí úzkeho dialógu o normách s cieľom uľahčiť obchod, obmedziť byrokratické prekážky a znížiť náklady.

Po štvrté sme sa dnes dohodli na tom, že spojíme svoje sily, aby sme americké a európske spoločnosti lepšie chránili pred nekalými globálnymi obchodnými praktikami. Budeme preto úzko spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom reformovať WTO a riešiť nekalé obchodné praktiky vrátane krádeží duševného vlastníctva, núteného transferu technológií, priemyselných subvencií, deformácií vytvorených štátom vlastnenými podnikmi a nadmernej kapacity.

Rozhodli sme sa okamžite zriadiť výkonnú pracovnú skupinu našich najbližších poradcov, ktorej úlohou bude tento spoločný program realizovať. Okrem toho určí krátkodobé opatrenia na uľahčenie obchodnej výmeny a posúdi existujúce colné opatrenia. Zatiaľ čo bude táto činnosť prebiehať, nebudeme konať v rozpore s duchom tejto dohody, pokiaľ niektorá zo strán rokovania neukončí.

Chceme tiež vyriešiť problematiku ciel na oceľ a hliník a odvetných ciel.

STATEMENT/18/4687


Side Bar