Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie USA i UE po wizycie przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera w Białym Domu

Washington, 25 lipca 2018 r.

Spotkaliśmy się dzisiaj w Waszyngtonie, D.C., aby rozpocząć nowy etap stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – etap bliskiej przyjaźni i silnych stosunków handlowych, w których obie strony odniosą sukces, etap jeszcze lepszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu na świecie oraz walki z terroryzmem.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska liczą łącznie ponad 830 mln obywateli i odpowiadają za ponad 50% światowego PKB. Współpracując możemy sprawić, że nasza planeta będzie lepsza, bezpieczniejsza i bogatsza.

Już dziś Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają dwustronną wymianę handlową w wysokości 1 bln USD, co stanowi najpoważniejsze kontakty gospodarcze na świecie. Chcemy te kontakty handlowe jeszcze bardziej wzmocnić, z korzyścią dla wszystkich obywateli amerykańskich i europejskich.

Dlatego uzgodniliśmy dziś, że należy przede wszystkim współpracować na rzecz zerowych taryf celnych, zlikwidowania barier pozataryfowych oraz zerowych dotacji na wyroby przemysłowe inne niż samochody. Będziemy również dążyć do zmniejszenia barier i zwiększenia handlu usługami, chemikaliami, produktami farmaceutycznymi, produktami leczniczymi, a także ziarnem soi.

Doprowadzi to do otwarcia rynków dla rolników i pracowników zatrudnionych w przemyśle, zwiększenia inwestycji oraz zwiększenia dobrobytu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. Sprawi to również, że handel stanie się bardziej sprawiedliwy i bardziej oparty na zasadzie wzajemności.

Po drugie, uzgodniliśmy dzisiaj wzmocnienie naszej strategicznej współpracy w dziedzinie energii. Unia Europejska pragnie sprowadzać więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych w celu dywersyfikacji dostaw energii.

Po trzecie, uzgodniliśmy dziś podjęcie ścisłego dialogu na temat norm, aby ułatwić handel, ograniczyć przeszkody biurokratyczne oraz ograniczyć koszty.

Po czwarte, uzgodniliśmy dziś, że połączymy nasze siły, aby chronić amerykańskie i europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Dlatego też będziemy ściśle współpracować z partnerami o podobnych poglądach w celu zreformowania WTO i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym, w tym kradzieży własności intelektualnej, zmuszaniu do transferu technologii, subsydiom przemysłowym, zakłóceniom powodowanym przez przedsiębiorstwa państwowe oraz nadmiernym zdolnościom produkcyjnym.

Podjęliśmy decyzję o niezwłocznym utworzeniu grupy roboczej złożonej z naszych najbliższych doradców, która zajmie się realizacją tego wspólnego programu. Ponadto grupa ta określi krótkoterminowe środki mające na celu ułatwienie wymiany handlowej i ocenę stosowanych obecnie środków taryfowych. Podczas gdy będziemy nad tym pracować, nie uczynimy nic, co byłoby niezgodne z duchem niniejszego porozumienia, chyba że jedna ze stron przerwałaby negocjacje.

Chcemy również rozwiązać kwestie związane z taryfami nałożonymi na stal i aluminium oraz z taryfami odwetowymi.

STATEMENT/18/4687


Side Bar