Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring van de VS en de EU na het bezoek van voorzitter Juncker aan het Witte Huis

Washington, 25 juli 2018

Vandaag hebben wij elkaar in Washington D.C. ontmoet om een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in te luiden: een fase van hechte vriendschap, van nauwe handelsbetrekkingen met alleen maar winnaars, van een betere samenwerking aan mondiale veiligheid en welvaart en van een gezamenlijke strijd tegen terrorisme.

Samen tellen de Verenigde Staten en de Europese Unie meer dan 830 miljoen inwoners en vertegenwoordigen zij meer dan de helft van het mondiale bbp. Als we onze krachten bundelen kunnen wij van onze planeet een betere, veiligere en meer welvarende plek maken.

Momenteel hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie al bilaterale handelsbetrekkingen ter waarde van 1 000 miljard dollar, de omvangrijkste economische betrekkingen ter wereld. Wij willen die handelsrelaties nog versterken in het voordeel van alle Amerikaanse en Europese burgers.

Daarom zijn wij vandaag in de eerste plaats overeengekomen om te streven naar een situatie zonder tarifaire of niet-tarifaire belemmeringen en zonder subsidies voor industriële goederen, behalve auto's. Wij zullen ook streven naar minder handelsbarrières en naar meer handel in diensten, chemicaliën, farmaceutische en medische producten en sojabonen.

Dat zal leiden tot open markten voor landbouwers en werknemers, meer investeringen en meer welvaart in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie. Daardoor zal de handel ook eerlijker en evenwichtiger worden.

Ten tweede zijn wij vandaag een sterkere strategische samenwerking op het vlak van energie overeengekomen. De Europese Unie wil meer vloeibaar aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten invoeren om haar energievoorziening te diversifiëren.

Ten derde zijn wij vandaag overeengekomen een intensieve dialoog over normen te starten om handel te vergemakkelijken, bureaucratische obstakels weg te nemen en de kosten drastisch te verlagen.

Ten vierde zijn wij vandaag overeengekomen onze krachten te bundelen om Amerikaanse en Europese ondernemingen beter te beschermen tegen oneerlijke mondiale handelspraktijken. Wij zullen daartoe nauw met gelijkgestemde partners samenwerken aan de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie en de aanpak van oneerlijke handelspraktijken, waaronder diefstal van intellectuele eigendom, gedwongen technologieoverdracht, industriesubsidies, verstoringen door staatsbedrijven en overcapaciteit.

Wij hebben besloten onmiddellijk een uitvoerende werkgroep op te richten die bestaat uit onze naaste adviseurs en die van deze gezamenlijke agenda werk moet maken. Die werkgroep zal ook kortetermijnmaatregelen vaststellen om handelsbetrekkingen te vergemakkelijken en de huidige tariefmaatregelen te beoordelen. Terwijl wij hier aan werken, zullen wij niet tegen de geest van deze overeenkomst ingaan, tenzij een van de partijen de onderhandelingen beëindigt.

Wij willen ook een oplossing voor de tariefproblemen inzake staal en aluminium en voor de strafheffingen.

STATEMENT/18/4687


Side Bar