Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Yhdysvaltain ja EU:n yhteinen lausuma puheenjohtaja Junckerin vierailusta Valkoisessa talossa

Washington 25. heinäkuuta 2018

Tapasimme tänään Washington D.C:ssä. Tapaamisen tuloksena Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suhteissa aloitetaan uusi läheisen ystävyyden ja molempia hyödyttävien kauppasuhteiden vaihe. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisen turvallisuuden ja vaurauden parantamiseksi ja terrorismin torjumiseksi.

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin yhteenlaskettu väkiluku on yli 830 miljoonaa ja osuus maailman bruttokansantuotteesta yli 50 prosenttia. Yhdessä voimme tehdä planeetastamme paremman, turvallisemman ja vauraamman paikan.

Jo nyt Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla on biljoonan dollarin kahdenvälinen kauppasuhde – tämä on maailman merkittävin taloussuhde. Haluamme lujittaa tätä kauppasuhdetta entisestään, jotta se voisi hyödyttää kaikkia Yhdysvaltojen ja Euroopan kansalaisia.

Siksi sovimme tänään ensinnäkin edistävämme yhteistyössä tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamista sekä tukien poistamista muilta teollisuustuotteilta kuin autoilta. Pyrimme myös vähentämään palveluiden, kemikaalien, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä soijapapujen kaupan esteitä ja lisäämään niiden kauppaa.

Tämä avaa markkinoita maanviljelijöille ja työntekijöille sekä lisää investointeja ja vaurautta sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa. Näin kaupasta tulee myös oikeudenmukaisempaa ja vastavuoroisempaa.

Toiseksi sovimme tänään vahvistavamme strategista energiayhteistyötä. Euroopan unioni aikoo tuoda Yhdysvalloista lisää nesteytettyä maakaasua monipuolistaakseen energiahuoltoaan.

Kolmanneksi sovimme aloittavamme standardeja koskevan tiiviin vuoropuhelun kaupan helpottamiseksi sekä byrokraattisten esteiden ja kustannusten vähentämiseksi.

Neljänneksi sovimme suojelevamme yhteisvoimin amerikkalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä maailmankaupassa. Teemme tiivistä yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden kanssa uudistaaksemme WTO:ta ja puuttuaksemme hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin kuten immateriaalioikeuksien varkauksiin, pakollisiin teknologian siirtoihin, teollisuustukiin, valtion omistamien yritysten aiheuttamiin vääristymiin ja ylikapasiteettiin.

Päätimme perustaa viipymättä lähimmistä neuvonantajistamme koostuvan toimeenpanevan työryhmän, joka edistää tätä yhteistä toimintasuunnitelmaa. Lisäksi työryhmä kartoittaa kauppaa helpottavia lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja arvioi voimassa olevia tullijärjestelyjä. Emme toimi tämän sopimuksen hengen vastaisesti prosessin aikana, jollei jompikumpi osapuoli lopeta neuvotteluja.

Haluamme myös ratkaista teräs- ja alumiinitariffeihin sekä vastatoimiin liittyvät kysymykset.

STATEMENT/18/4687


Side Bar