Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

USA ja ELi ühisavaldus pärast president Junckeri visiiti Valgesse Majja

Washington, 25. juuli 2018

Täna kohtusime Washingtonis selleks, et käivitada Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suhetes uus etapp. Seda iseloomustavad lähedane sõprus, tugevad ja mõlemale poolele kasu toovad kaubandussidemed, parem koostöö üleilmse julgeoleku ja heaolu tagamiseks ning ühine võitlus terrorismi vastu.

Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus kokku elab enam kui 830 miljonit inimest ning nad annavad üle 50% üleilmsest SKPst. Üheskoos suudame muuta meie planeedi paremaks ja turvalisemaks paigaks ning suurendada inimeste heaolu.

Juba praegu moodustab USA ja ELi kahepoolse kaubavahetuse kogusumma 1 triljon USA dollarit. Tegemist on kõige ulatuslikumate kaubandussuhetega maailmas. Soovime neid kaubandussuhteid nii Ameerika kui ka Euroopa kodanike huvides veelgi tugevdada.

Seetõttu leppisimegi täna kokku esiteks selles, et teeme koostööd nulltariifide saavutamiseks ning mittetariifsete tõkete ja tööstuskaupade subsiidiumide kaotamiseks muudes sektorites peale autotööstuse. Tegutseme samuti selle nimel, et vähendada tõkkeid ja suurendada teenuskaubandust ja kaubavahetust kemikaalide, farmaatsia- ja meditsiinitoodete ning sojaoa valdkonnas.

See avaks turud põllumajandustootjatele ja töötajatele, suurendaks investeeringuid ja tagaks suurema jõukuse nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopa Liidus. Samuti muudaks see kaubanduse õiglasemaks ja vastastikuseid huve rohkem arvestavaks.

Teiseks leppisime kokku, et tugevdame strateegilist koostööd energeetika vallas. Euroopa Liit tahab Ameerika Ühendriikidest importida rohkem veeldatud maagaasi, et mitmekesistada oma energiavarustust.

Kolmandaks leppisime täna kokku selles, et alustame tihedat dialoogi standardite teemal eesmärgiga lihtsustada kaubavahetust ning vähendada bürokraatlikke takistusi ja kulusid.

Neljandaks otsustasime ühendada jõud, et paremini kaitsta Ameerika ja Euroopa äriühinguid ebaausate kaubandustavade eest ülemaailmsel turul. Seetõttu kavatseme teha tihedat koostööd sarnaselt meelestatud partneritega, et reformida WTOd ja võidelda ebaausate kaubandustavadega, sealhulgas intellektuaalomandi varguse, pealesunnitud tehnosiirde, tööstussubsiidiumide, riigile kuuluvate ettevõtete tekitatud moonutuste ja liigse tootmisvõimsusega.

Otsustasime viivitamata luua meie lähimatest nõuandjatest koosneva rakendustöörühma, kes aitaks selle ühise tegevuskava ellu viia. Töörühm määrab kindlaks ka meetmed, mis tuleb võtta lähiajal, et hõlbustada kaubavahetust ja anda hinnang kehtivatele tariifsetele meetmetele. Seejuures ei lähe me vastuollu kokkuleppe mõttega, välja arvatud juhul, kui üks pooltest otsustab läbirääkimised lõpetada.

Lisaks sellele tahame lahendada ka terase- ja alumiiniumitollide ning karistustollide küsimuse.

STATEMENT/18/4687


Side Bar