Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring fra EU og USA efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers besøg i Det Hvide Hus

Washington, den 25. juli 2018

Vi mødtes i dag i Washington D.C. for at indlede en ny fase i forholdet mellem USA og EU — en fase med fokus på tætte venskabsbånd, nære handelsforbindelser til gavn for begge parter, et bedre samarbejde om global sikkerhed og fremgang samt på vores fælles kamp mod terrorisme.

USA og EU har tilsammen over 830 millioner borgere og tegner sig for mere end 50 procent af det globale BNP. I fællesskab kan vi gøre kloden til et bedre, sikrere og mere velstående sted.

Allerede i dag repræsenterer de bilaterale handelsforbindelser mellem USA og EU en værdi af 1 bio. USD og udgør dermed verdens mest omfangsrige økonomiske forbindelse. Vi ønsker at styrke dette handelssamarbejde yderligere til gavn for alle amerikanske og europæiske borgere.

I dag er vi derfor for det første blevet enige om sammen at arbejde hen imod en fuldstændig fjernelse af told, ikke-toldmæssige hindringer og subsidier i forbindelse med andre industrivarer end biler. Vi vil også arbejde på at mindske hindringerne for og øge handelen med tjenesteydelser, kemikalier, lægemidler, medicinaludstyr og sojabønner.

Dette vil give landbrugere og arbejdstagere adgang til nye markeder og medføre øgede investeringer og større velstand i både De Forenede Stater og Den Europæiske Union. Det vil også resultere i en mere retfærdig og gensidig samhandel.

For det andet er vi i dag nået til enighed om at styrke vores strategiske samarbejde på energiområdet. Den Europæiske Union ønsker at importere mere flydende naturgas (LNG) fra USA for at diversificere sin energiforsyning.

For det tredje er vi på dagens møde blevet enige om at indlede en tæt dialog om standarder med henblik på at lette samhandelen, mindske bureaukratiske hindringer og nedbringe omkostningerne.

Og for det fjerde er vi i dag nået til enighed om en fælles indsats for bedre at beskytte amerikanske og europæiske virksomheder mod illoyal global handelspraksis. Vi vil derfor arbejde tæt sammen med ligesindede partnere med henblik på at reformere WTO og bekæmpe illoyal handelspraksis, herunder tyveri af intellektuel ejendom, tvungen teknologioverførsel, industrisubsidier, markedsfordrejninger som følge af statsejede virksomheder og overkapacitet.

Vi har besluttet straks at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af vores nærmeste rådgivere, som kan gå videre med denne fælles dagsorden. Derudover vil gruppen udpege kortsigtede foranstaltninger til at lette erhvervsmæssig udveksling og vurdere de eksisterende toldforanstaltninger. Så længe dette arbejde er i gang, vil vi ikke modarbejde ånden i denne aftale, medmindre en af parterne afbryder forhandlingerne.

Det er desuden vores ønske at få løst spørgsmålet om straffetold og told på stål og aluminium.

STATEMENT/18/4687


Side Bar