Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení USA a EU po návštěvě předsedy Junckera v Bílém domě

Washington 25. července 2018

Sešli jsme se dnes ve Washingtonu D. C., abychom zahájili novou fázi ve vztazích mezi Spojenými státy a Evropskou unií – fázi blízkého přátelství, silných obchodních vztahů přínosných pro obě strany, lepší spolupráce, která přispěje k celosvětové bezpečnosti a prosperitě, a společného boje proti terorismu.

Spojené státy a Evropská unie společně mají více než 830 milionů obyvatel a tvoří více než 50 procent světového HDP. Díky naší spolupráci může být tato planeta lepší, bezpečnější a bohatší.

Již dnes mají Spojené státy a Evropská unie dvoustranné obchodní vztahy, které dosahují hodnoty jednoho bilionu dolarů, a představují tedy největší hospodářský vztah na světě. Chceme tyto obchodní vztahy dále posílit ku prospěchu všech amerických i evropských občanů.

Proto jsme se dnes zaprvé dohodli, že budeme společně usilovat o to, aby se na průmyslové zboží vyjma automobilů vztahovala nulová cla, nulové necelní překážky a nulové subvence. Budeme rovněž pracovat na tom, abychom omezili překážky a zvýšili objem obchodu se službami, chemickými látkami, léčivy, zdravotnickými výrobky a sójou.

Díky tomu se otevřou trhy pro zemědělce a pracovníky, vzrostou investice a Spojené státy i Evropská unie budou více prosperovat. Kromě toho bude pak obchod spravedlivější a zvýší se jeho reciproční charakter.

Zadruhé jsme se dnes dohodli na užší strategické spolupráci v energetické oblasti. Evropská unie chce ze Spojených států dovážet více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby tak diverzifikovala své zásobování energií.

Za třetí jsme se dnes dohodli, že zahájíme intenzivní dialog v otázce standardů, a to s cílem usnadnit obchodování, omezit byrokratické překážky a snížit náklady.

Za čtvrté jsme se dnes dohodli na tom, že spojíme síly, abychom americké i evropské podniky lépe chránili před nekalými globálními obchodními praktikami. Proto budeme úzce spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery s cílem reformovat Světovou obchodní organizaci a řešit nekalé obchodní praktiky, včetně krádeží duševního vlastnictví, nuceného převodu technologií, průmyslových subvencí, narušení trhu způsobeného státními podniky a nadměrné produkce.

Rozhodli jsme se neprodleně zřídit výkonnou pracovní skupinu tvořenou našimi nejbližšími poradci, která bude mít za úkol tento společný program realizovat. Stanoví také krátkodobá opatření, jež by měla usnadnit obchodní výměnu, a zhodnotí stávající celní opatření. Zatímco bude tato činnost probíhat, nebudeme vystupovat v rozporu s duchem této dohody, pokud některá ze stran jednání neukončí.

Chceme také vyřešit problematiku cel na výrobky z oceli a hliníku a otázku odvetných cel.

STATEMENT/18/4687


Side Bar