Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление на САЩ и ЕС след посещението на председателя Юнкер в Белия дом

Washington, 25 юли 2018 r.

Срещнахме се днес във Вашингтон, за да поставим началото на нов етап в отношенията между Съединените американски щати и Европейския съюз, който се изразява в близост и приятелство, силни търговски отношения, които са печеливши и за двете страни, по-добра съвместна работа за глобалната сигурност и просперитет и обща борба срещу тероризма.

Взети заедно, Съединените американски щати и Европейският съюз наброяват повече от 830 милиона граждани и произвеждат над 50 процента от световния БВП. Ако обединим усилията си, можем да направим света си по-добър, по-сигурен и по-проспериращ.

Към днешна дата двустранните търговски отношения между Съединените американски щати и Европейския съюз са на стойност от 1 трилион щатски долара, което ги превръща в най-голямата икономическа връзка в света. Искаме да укрепим допълнително тези търговски отношения в полза на всички американски и европейски граждани.

Ето защо днес постигнахме съгласие, на първо място, да положим съвместни усилия за премахване на митата, нетарифните пречки пред търговията и субсидиите за промишлените стоки, с изключение на автомобилите. Ще работим също за намаляване на пречките и за увеличаване на търговията с услуги, химикали, фармацевтични продукти, медицински изделия и соя.

По този начин ще се отворят пазари за земеделските производители и работниците, ще се увеличат инвестициите и ще се постигне по-голям просперитет както в Съединените американски щати, така и в Европейския съюз. Също така търговията ще стане по-справедлива и ще придобие по-голяма реципрочност.

На второ място, днес се споразумяхме да засилим стратегическото си сътрудничество по отношение на енергетиката. Европейският съюз желае да внася повече втечнен природен газ от САЩ, за да разнообрази енергийните си доставки.

На трето място, днес се споразумяхме да стартираме тесен диалог във връзка със стандартите, за да улесним търговията и да намалим бюрократичните пречки и разходите.

На четвърто място, днес се споразумяхме да обединим силите си, за да защитим по-добре американските и европейските дружества от нелоялни практики в световната търговия. Ето защо ще работим в тясно сътрудничество с единомислещите партньори, за да реформираме СТО и да отстраним нелоялните търговски практики, включително кражбата на интелектуална собственост, принудителния трансфер на технологии, промишлените субсидии, изкривяванията на пазара, предизвикани от държавни предприятия, и свръхкапацитета.

Решихме да създадем веднага изпълнителна работна група, съставена от най-близките ни съветници, която да осъществи тази съвместна програма. Освен това тази група ще набележи краткосрочни мерки за улесняване на търговския обмен и за оценяване на съществуващите тарифни мерки. Докато работим по този въпрос, ще действаме в духа на това споразумение, освен ако някоя от страните не прекрати преговорите.

Искаме също така да намерим решение за въпросите, свързани с митата върху стоманата и алуминия, и за ответните мита.

STATEMENT/18/4687


Side Bar